ENMANNSSTIEN

ENMANNSSTIEN

Kunstnere: Elin Melberg, Martina Andersson, Elin Viléus Henricson
Kunstverket Enmannsstien reflekterer over det å vandre alene, men også i et fellesskap, og utforsker kontrasten mellom fantasi og virkelighet, ensomhet og tilhørighet og gjenspeiler – som i en mosaikk – verden på en litt annerledes måte i det tindrende og reflekterende materialet. Foto: Siri Leira

Finn kunstverk - søk Tankeplass Apelsvoll

OM KUNSTVERKET

Enmannsstien reflekterer over det å vandre alene, men også i et fellesskap. Verket utforsker kontrasten mellom fantasi og virkelighet, ensomhet og tilhørighet. Verket er en forlengelse av en eksisterende sti og et landskap, og gjenspeiler – som i en mosaikk – verden på en litt annerledes måte i det tindrende og reflekterende materialet

Som tittelen ”Enmannsstien” antyder er verket både en skulptur som løfter fram vandringen som refleksjonsprosess, og en installasjon som utgjør en del av stien. Verket er inspirert av fargene og formene i det bølgende kulturlandskapet og himmelhvelvingen. Den 15 meter lange gangbanen i støpte betongmoduler framhever stien som en opphøyd linje i landskapet, før den ender i en enkel trapp ned mot marken igjen. Sideflatene er dekket med detaljerte og pikselerte mosaikkbilder på akrylspeil som gjør at betrakteren og miljøet blir en del av verket. I samarbeid med grunneier, Senter for presisjonsjordbruk – NIBIO Apelsvoll, er kunstnerne også ansvarlige for tilsåing av nyutviklet, stedegen blomstereng i området rundt skulpturen

Landskapet rundt skulpturen ”Enmannsstien” gir en følelse av uendelighet. Sesongvariasjonene og skiftende lysforhold gjør landskapet til et lerret som endrer seg året gjennom. Dette store landskapet danner et bakgrunnsteppe, som forandres med årstidene og menneskene som beveger seg her, samtidig som det inviterer til et kulturelt, historisk og sosialt perspektiv på landskapet. 

 

 

OM KUNSTNERNE

Elin Melberg (f. 1976) bor og arbeider i Stavanger. Verkene hennes er innkjøpt av blant annet Stavanger kunstmuseum, Stavanger Universitetssykehus, KORO, Stavanger kommune, Oslo kommune, Bazil Alkazzi Foundation og Statoil kunstsamling. Hun har også flere offentlige oppdrag bak seg nasjonalt. Elin drev det kunstnerstyrte visningsrommet Prosjektrom Normanns i Stavanger sammen med Margrethe Aanestad (2013-20), og er medgrunnlegger av det kreative arbeidsfellesskapet Elefant hvor hun har sitt atelier. Melberg sitter i Arrangørutvalget for Visuell kunst i Norsk kulturråd.

Martina Andersson (f. 1983) bor og arbeider i Stavanger. Martina har 11 års erfaring som landskapsarkitekt og prosjektleder for små og store oppdrag. Martina var landskapsarkitekt i Norconsult (2009-2012) og i Alliance Arkitekter (2012-2018). Hun er nå ansatt i Stavanger kommune som prosjektleder og arkitekt for designoppdrag, byutviklingsprosjekter og brukermedvirkning. Martina har også ansvar for forskningsprosjekter innen temaet helsefremmende miljøer og byutvikling. Martina driver eget firma, Animé Landskap som påtar seg både voluntær-prosjekter og kunstoppdrag. Martina har mottatt flere stipender for selvstendige studier og prosjekter.

Elin Viléus Henricson (f. 1982) har bodd og arbeidet i København siden 2018. Hun har 11 års erfaring som landskapsarkitekt og bred erfaring med små og store landskapsprosjekter. Elin har arbeidet som landskapsarkitekt hos Asplan Viak (2009-11), Rambøll (2011-15) og Alliance arkitekter (2015-18). Hun har undervist og arbeidet som sensor og gjesteforeleser ved Byutvikling og urban design, Universitetet i Stavanger. Elin har mottatt flere stipender for selvstendige studier og hatt tillitsverv i student - og fagorganisasjoner, blant annet som styreleder for Norges Landskapsarkitekters forening i Rogaland (2013-14). Hun arbeider for Werk arkitekter i København og har drevet sitt eget firma EVH Landskab siden 2018.