HOVUDET, KLOKKEPORTEN OG FALKESTEINEN

HOVUDET, KLOKKEPORTEN OG FALKESTEINEN

Kunstner: Ånond Versto
Kunstverket Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen er en tredelt skulpturell fortelling knyttet til sagn fra området rundt Høgkleiva, og representerer på hver sitt vis ulike sider av pilegrimens reise. Hovudet er knyttet til retterstedet i nærheten; Klokkeporten til sagnet om Søsterklokkene; Falkesteinen er vandrefalken – falco peregrinus. Alle foto: Siri Leira

Finn kunstverk - søk Høgkleiva Tankeplass

OM KUNSTVERKET

Skulpturene er knyttet til sagn fra området og representerer på gåtefullt vis ulike sider av pilegrimens reise. ”Hovudet” er knyttet til retterstedet i nærheten; ”Klokkeporten” til sagnet om Søsterklokkene; ”Falkesteinen” er vandrefalken ­­- falco peregrinus.

Den tredelte skulpturinstallasjonen i stein og bronse, ”Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen” ligger like til side for Pilegrimsleden over Høgkleiva. Når disse oppleves samlet kan kunstverket leses som en fortelling om åndelig transformasjon eller en overgangsrite, blant annet med henvisning til pilegrimsvandringen og restene av bygdeborgen som ligger like ovenfor.

”Hovudet” med sitt androgyne utseende og uttrykksløse ansikt ligger ved stikrysset og markerer adskillelse: fra kroppen, jeget og retningssansen. Lenger inn på stien finner en ”Klokkeporten”, en portal i stein utformet som en romansk bue med to kirkeklokker som markerer overgangen mellom to verdener. De to klokkene henspiller på det lokale sagnet ”Søsterklokkene”, kjent for et større publikum gjennom Lars Myttings roman med samme navn. Den siste skulpturen, ”Falkesteinen”, ligger ytterst ved et storslått utkikkspunkt over dalen, og markerer forvandlingen eller frigjøringen fra det tidligere livet. Her kan man legge seg ned på de utspente vingene som skulpturen symboliserer, og kjenne nærværet av både jorda under seg og himmelen over seg.

 

 

OM KUNSTNEREN

Ånond Versto (f. 1984) bor og arbeider i Flatdal, Telemark. Versto arbeider med objekter, skulpturer og tegning preget av et mytisk og teknisk-inspirert formspråk og av et omhyggelig, mangslungent håndverk. Av utstillinger kan nevnes separatutstillinger ved Akershus Kunstsenter (2012) og Kunsthall Grenland (2017), samt Greenlightdistrict-biennalen (2019) og gruppeutstillingen Rotvelte på Harpefoss Hotell (2019).

 

 

PRAKTISK INFORMASJON

 

Beliggenhet

Høgkleiva ligger langs Pilegrimsleden mellom Fåvang og Ringebu stavkirke, ca. 3 km sør for Ringebu sentrum. Du går på god turveg. Det er en del bratt stigning på veg opp til Høgkleiva fra begge retninger. Dette er en fin tur gjennom skog og kulturlandskap i Gudbrandsdalen. Du kan parkere ved Ringebu stavkirke eller i Fåvang sentrum. 

Adkomst fra Sør

Gå fra Fåvangvegen opp Fossevegen og over den høye bro. Følg Pilegrimsleden/ kryss Brekkomsvegen inn på Kongevegen mot Trøstaker. Fortsett forbi skytebanen og opp på sti deretter inn på gårdsvei Trøståkervegen, ta av og følg Pilegrimsleden forbi Brandsdatmoen inn på sti  opp til Høgkleiva. Ca 8 km (2,5 timer)

Adkomst fra Nord

Gå fra Ringebu stavkirke sørover inn på Kleivavegen følg denne til den tar av mot Høgkleiva. Følg kjørevegen forbi Retterstadbakken og ta av på sti opp til Høgkleiva. Ca 2 km (30 minutter). 

Parkering

Du kan parkere ved Ringebu stavkirke eller i Fåvang sentrum. 

Sikkerhet

Her er stup og bratt terreng. Ferdsel på eget ansvar. 

Bål og åpen ild

Åpen ild i Høgkleiva-området er forbudt hele året. 

Kulturminne

Bygdeborgen er et automatisk fredet kulturminne. Inngrep i, eller ødeleggelse av kulturminnet er straffbart.

Kunstinstallasjonen

Ta hensyn til kunstinstallasjonene. Du kan klatre på «Falkesteinen», men ikke på «Hovudet» og «Klokkeporten».

Sporløs ferdsel

Ta vare på naturen rundt deg, husk sporløs ferdsel.