1, 5 millioner i støtte fra Kulturrådet til utvikling i kreative bedrifter i Innlandet fylke

Fire kreative bedrifter i Innlandet fikk støtte til henholdsvis næringsutvikling og bransjeutvikling i Kulturrådets direktørmøte 18. mai. De fire bedriftene er Sarepta studio as (kr 400 000). Trollfilm as (kr 300 000), Hamar Game Collective sa (kr 459 000), Skåppå kunnskapspark as (kr 388 000).

Illustrasjonsbilde: Gudbrandsdalslågen, foto: Tone Kolaas

Kulturrådet delte i sitt møte i mai ut støtte til næringsutvikling og bransjeutvikling innen kreative næringer.  19 bedrifter / bransjer i Innlandet søkte, fire fikk støtte. De fire er Sarepta studio as (kr 400 000). Trollfilm as (kr 300 000), Hamar Game Collective sa (kr 459 000), Skåppå kunnskapspark as (kr 388 000).

Støtteordning for næringsutvikling i kreative næringer

Ordningen for næringsutvikling har som målsetting å være et insentiv til å utvikle større økonomisk bærekraft og retter seg mot mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt skapende og utøvende kunstnere, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum, slik at inntektene til kunstnerne styrkes.

Fra ordningen kan du få tilskudd på inntil kr 400.000. 

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon. 

Les mer om ordningen her.

Oversikt over tildelingene her.

 

spill lebensborn hamar game collectiveBilde: Screenshot fra trailer, Sarepta krukke as -  spill My child Lebensborn. 

Støtteordning for regional bransjeutvikling innen kreative næringer

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring. Ordningen gir tilskudd til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling som kommer flere aktører i regionen til gode. 

Den langsiktige målsetningen er å bidra bransjeutvikling for kulturelle og kreative bransjer i hele landet.

Midlene retter seg mot regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre aktører med regionalt nedslagsfelt, for bransjebygging innen kulturell og kreativ næring. Det oppfordres til samarbeid, gjerne på tvers av bransjer og regioner.

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon.

Les mer om ordningen her

Bevilgede søknader

Avslåtte søknader