1,2 millioner til å utrede satsing på musikklivet

Fylkesutvalget i Oppland ønsker å styrke og utvikle musikklivet i Innlandet. Hedmark og Oppland fylkeskommune skal bruke 600 000 kroner hver på å utrede mulighetene for musikklivet i Innlandet.

Politikerne i begge fylker ønsker å vurdere hvordan samarbeid på tvers av fylkesgrensene kan bidra til å styrke og utvikle musikklivet.

- Vi har over lengre tid jobba for å få på plass et musikksamarbeid mellom Oppland og Hedmark. Derfor er det godt å endelig komme i gang med det konkrete arbeidet for hvordan dette skal utformes. Her er vi opptatt av å involvere musikkmiljøene, slik at vi sammen kan løfte musikken i Innlandet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Bidra til innovasjon og en mer attraktiv region

Begge fylkeskommunene ønsker en utredning der det blant annet ses på hvordan felles bruk av ressurser kan øke formidling og produksjon, styrke musikkmiljøer og musikkinstitusjoner og gi bedre grunnlag for nyetableringer og innovasjon.1,2 millioner til ¨å utrede satsing på profesjonell musikkformidling

En musikksatsing vil kunne gi kunstnerisk utvikling og økt verdiskaping på flere områder. Sammen med annen kunstproduksjon, vil blant annet flere konsertopplevelser også gjøre regionen mer attraktiv for innbyggere og tilreisende sier Oppland fylkeskommune om saken i en artikkel på fylkes-kommunens hjemmeside.

Utredningen klar høsten 2018

Prosjektet skal resultere i en felles produksjons- og formidlingsorganisasjon som skal videreutvikle det profesjonelle musikklivet i Hedmark og Oppland.

Utredningsarbeidet skal igangsettes juni 2017 og forslag til musikkmodell ferdigstilles og legges fram for politisk behandling høsten 2018.

Her kan du lese mer om mandatet for musikksatsingen.