14 millioner kroner til kultur i Innlandet

Hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune fordelte over 14 millioner kroner i behandlingen av en rekke tilskuddsordninger innenfor kulturfeltet onsdag 27. januar.

Peer Gynt-stemnet får 1,4 millioner kroner årlig de tre neste årene. Foto:Tone Kolaas

Kulturfestivaler og større kulturarrangement kan få treårig rammetilskudd hvis de blir ansett som betydningsfulle i nasjonal eller regional sammenheng.

18 festivaler og større kulturarrangement får til sammen 6,82 millioner kroner i tilskudd for 2021. De samme festivalene/arrangementene får samme beløp de to neste årene også, med forbehold om at det er dekning i framtidige budsjett.

Mest får Peer Gynt-stemnet, med 1,4 millioner kroner. Norsk Litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene får 1,15 millioner kroner og Festspillene i Elverum får 1,1 millioner kroner.

Tilskuddsordningen er tenkt å gi arrangørene av kulturfestivaler og større kulturarrangement noe større økonomisk forutsigbarhet for drift.

LitteraturfestivalenNorsk Litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene får 1,15 millioner kroner i støtte.
Foto: Norsk litteraturfestival

Etter en lang diskusjon foreslo Ap og Sp å øke støtten til Operafest Røykenvik og konsertserien Resonans med 50 000 kroner hver. Det betyr at de får økt tilskuddet fra 150 000 til 200 000 kroner. Økningen blir finansiert med omdisponering av potten til utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter.

Se alle som får tilskudd i sakspapirene (Sak 3/21)

Utvikling av kunst- og kulturprosjekter

Innenfor tilskuddsordningen utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter 2021 ble 5,68 millioner kroner fordelt på 73 prosjekter/søknader.

To søkere fikk 300 000 kroner hver, som var det meste som ble tildelt samme prosjekt/søker. Grieg kammerorkester fikk 300 000 til Norsk ressurssenter for klassisk musikk, mens Sinfonietta Innlandet fikk det samme beløpet i rammetilskudd.

Formålet med ordningen er å stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet i tillegg til å bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere innen alle sjangre.

Etter forslag fra Ap og Sp ble tilskuddet til Rolf Jacobsen-dagene redusert med 30 000 kroner til 70 000 kroner. Disse pengene ble sammen med ufordelte midler (70 000 kroner) overført til tilskuddsordningen for flerårig rammetilskudd.

Se alle som får tilskudd i sakspapirene (sak 7/21)

Arrangementsutvikling idrett og friluftsliv

27 arrangementer får tilskudd gjennom ordningen for arrangementsutvikling idrett og friluftsliv. Utvalget fordelte her 1,3 millioner kroner.

Mest får svømmegruppa i Hamar IL til blant annet arrangementet Mjøssvøm og Øystre Slidre IL til Beitosprinten. De får 90 000 kroner hver.

I tillegg til å skape engasjement, tilhørighet og stolthet, bidrar også arrangement til næringsaktivitet, arbeidsplasser og økt turisme, skriver fylkeskommunedirektøren i saksframlegget.

Som en konsekvens av koronasituasjonen, har mange lag og foreninger kommet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av avlyste arrangementer og aktiviteter. Derfor får de aller fleste godkjente søknader som oppfyller kriteriene tilskudd. Normalt ville søknadene blitt strengere prioritert med større tilskudd til færre arrangement.

Se alle som får tilskudd i sakspapirene (sak 1/21)

Kulturaktivitet for barn og unge

Om lag halvparten av potten som skal gå til kulturaktivitet for barn og unge i 2021 ble fordelt i første runde. 625 000 kroner fordeles på 16 prosjekter. Bandkonkurransen Ubarka 2021 i Hamarregionen og Folkemusikk – Ung i Valdres 2021 får 60 000 kroner hver, og er de prosjektene som får mest.

Formålet med ordningen er å styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og unge i Innlandet.

Se alle som får tilskudd i sakspapirene (sak 2/21)