2 millioner til spillefilm - søknadsfrist 05.02.18

Det regionale filmfondet Filminvest AS satser 2 millioner kroner på to regionale spillefilmprosjekter.

Regionen Trøndelag og Oppland og Hedmark har i løpet av de siste ti årene utviklet en audiovisuell bransje med bredde og dyktighet. Våre filmskapere henter inn priser, prosjektene deres tas ut til festivaler og vises langt utover landets grenser. Regionen mangler imidlertid større spillefilmmiljøer.

Vårstigen – Kortere vei til lang film

For å bøte på dette ønsker Filminvest, i samarbeid med Midtnorsk og Østnorsk filmsenter, å starte prosjektet “Vårstigen” – Kortere vei til lang film. Den 6.desember 2017 utlyses en konkurranse med presise kvalifiseringskrav der en jury på 3 personer velger ut 4 prosjekter som får pitche på Midtnorsk filmmarked under Kosmorama Internasjonale filmfestival i mars 2018.

To prosjekter velges ut

En jury bestående av regissør Hallvard Bræin, produsent Maria Ekerhovd og skuespiller og regissør Cecilie Mosli, med Ingvild Bjerkeland fra Filminvest som jurysekretær, velger ut inntil to vinnerprosjekter. Vinnerprosjektene får 750 000 kr hver til å utvikle sin spillefilm. I tillegg vil hvert vinnerprosjekt få tildelt mentorer som følger dem opp på manus, markedsføring/distribusjon, og budsjett/finansiering til en verdi av kr. 250 000,-.

Åpne workshoper for hele bransjen

Det vil også bli arrangert tre workshops. Workshopene er åpne for hele bransjen i regionen, mens mentorordningen er forbeholdt vinnerne. Søker må være et team bestående av kvalifisert produsent, regissør og manusforfatter der begge kjønn er representert. Produsent og regissør må være bosatt og virke i regionen. Prosjektet må fortelle en historie med forankring til vår region.

For fullstendig liste over kriterier, se www.filminvest.no
Søknadsfrist: 5. februar 2018

Pitching og annonsering av vinnerne: 8. mars 2018, Kosmorama Internasjonale Filmfestival.
Kontaktperson: Ingvild Bjerkeland, ingvild@filminvest.no

Om Filminvest AS

Det regionale filmfondet Filminvest AS ble stiftet i 2016 og eies av Trøndelag, Hedmark og Oppland fylkeskommuner samt Trondheim og Lillehammer kommuner. Fondet tilbyr finansiering til spillefilm, større dokumentarer, tv-serier og dataspill med forankring i regionen Trøndelag/Innlandet. Styrets leder er Nina Refseth. Filminvest AS disponerer statsstøtte til utvikling og produksjon av audiovisuelle prosjekter med regional tilhørighet. Fondet har kontoret i Lillehammer og Trondheim.plakat utlysning av støtte spillefilm