5 millioner til Kulturkortet for ungdom fra HELE Innlandet!

Fra neste år kan alle ungdommer i Innlandet ta del i ordningen med Kulturkortet. Kulturkortet for ungdom gir innehaveren rabatt på mange forskjellige kulturtilbud i hele fylket.

Bilde: Mia Syljusveen og Hermine Kleppe mener Kulturkortet for ungdom er bra! Foto: Jenny Magnusson

Kulturkortet for ungdom var tidligere en ordning i Hedmark fylke. Kulturkortet retter seg mot ungdom i alderen 13-21 år og skal gi ungdom muligheten til å oppleve kunst og kulturaktiviteter til en rabattert pris. Nå skal ordningen innføres for ungdom i hele Innlandet i et treårig prosjekt. 5 millioner kroner settes av til dette over tre år. Ut 2021 vil ordningen kun gjelde ungdommer bosatt i tidligere Hedmark fylke. Men fra neste år – 2022 - vil ordningen gjelde alle ungdommer i hele Innlandet. Lurer du på hvordan Kulturkortet fungerer? Les mer på denne siden om hvordan ordningen fungerer nå. 

Kulturkortet skal tilbys alle ungdommer

- Kultur skal være tilgjengelig for alle uavhengig av hvor tjukk lommeboka di er, sa Kari Pettersen (Ap), da saken ble behandlet i siste fylkesting i april 2020.

Med fem millioner kroner i potten ligger det godt til rette for mange muligheter til rike kulturopplevelsene og økende samhold i årene som kommer. KulturkortCrewet, referansegruppen til Kulturkortet, bestående av 8 flotte ungdommer - skal nå være med å planlegge programmet for årene fremover i samarbeid med Innlandet fylkeskommune.

KulturkortetBilde: Medlem i KulturkortCrewet, Ingjer Engh, gleder seg til å starte arbeidet med å tilby arrangementer og opplevelser til ungdommer fra hele Innlandet. Foto: Privat


- Min umiddelbare reaksjon på at Kulturkortet skal dekke hele Innlandet er at jeg gleder meg, sier Ingjerd Engh, medlem av KulturkortCrewet , når vi ber om en kommentar.

- Å satse på ungdom og kultur er en investering for fremtiden! Å gi midler til Kulturkortet er å ta ung kultur på alvor, bidra til å forene det nye storfylket, gi ungdom tilgang til kulturelle opplevelser på tvers av regioner, miljøer og interesser og bygge fellesskap, understreker Engh.

Kulturopplevelser viktige for å bygge fellesskap

- Jeg gleder meg til å lage arrangementer der alle, på tvers av gamle fylkesgrenser, kan komme. Jeg tror det vil være en del av en inkluderende prosess. Jeg tror også det vil styrke vår fylkestilhørighet når man kan utforske og bli kjent med kriker og kroker i storfylket sitt gjennom kulturelle arrangement.

- For kultur og ungdom er noe som går hånd i hånd. Ungdom som ser og benytter seg av kulturtilbud vil føle seg som en del av noe større. Dette husker jeg selv fra da jeg kjøpte billetter med Kulturkortet mitt i tidlig ungdomsalder, at jeg fikk være en del av en opplevelse som var større enn meg selv. Og en sånn møteplass var en trygghet, som jeg vet mange ungdommer har savnet i disse kulturfattige tider, avslutter Ingjerd Engh.

Ungdommens fylkesting mener Kulturkortet er viktig og riktig

Men det er ikke bare KulturkortCrewet som er fornøyd med satsingen på Kulturkortet. Også Ungdommens fylkesting gir uttrykk for at dette er viktig og riktig.

Vi spør Johanne Dalsbø, leder av Ungdommens fylkesting hva hun mener det betyr for ungdom at det satses så bredt på ungdom og kultur i hele storfylket?

- Det betyr så mye, sier Dalsbø. - Ungdommens fylkesting Innlandet har lenge ønsket å utvide tilbudet til hele innlandet. Kulturtilbudet skal være tilgjengelig for alle, uansett bosted og økonomisk situasjon. 

- Økonomi og ungdomstiden er en vanskelig tid. Ikke fordi du har så mye du må handle, nedbetale eller spare for, men vanskeligheten av å ikke kunne være med. Og da kanskje spesielt om grunnen er at lommeboka di, eller foreldrenes lommebok ikke strekker til. Når verdenssamfunnet er tilbake på normal vil kultur og sosiale sammenkomster være viktigere enn noen gang. 

At alle ungdommer i hele fylket nå får tilgang til Kulturkortet er fantastisk og så på tide. Det skulle bare mangle. Vi unge har jobbet i over ett år for å skape ett Innlandet, ett vi, ikke bare Hedmark og Oppland. For det skal være et bredt og godt kulturtilbud uansett hvor man bor, avslutter Dalsbø.

TRAEBøBilde: Ansvarlig for Kulturkortet i Innlandet fylkeskommune, Ingunn Bekkevoll Tarebø og representanter for Hamar kulturhus, mener Kulturkortet er en viktig satsing på ungdommer i Innlandet. Foto: Jenny Magnusson

 

Ansvarlig for Kulturkortet i Innlandet fylkeskommune er Ingunn Bekkevoll Tarebø, rådgiver i seksjon Kunst og kultur. Har du spørsmål om ordningen kan du treffe Ingunn på:

Telefon:  +47 971 31 907

E-post: ingunn.bekkevoll.tarebo@innlandetfylke.no

Les mer om Kulturkortet Hedmark her.