7500 år gammel boplass i Etnedal

Arkeologene i Oppland fylkeskommune har påvist to boplasser fra eldre steinalder ved elva Etna i Valdres. Den ene er Etnedals hittil eldste kjente boplass. Funnet er gjort i forbindelse med Statens vegvesens planer om ny bru over elva.

Den største boplassen ligger rett øst for Hellefossen. Foto: Anna McLoughlin, Oppland fylkeskommune

Den lille familien sitter ved bålet om kvelden. Dagen hadde vært vellykket, fisk fra elva har de fått og et lite dyr har de klart å skyte med pil og bue. Nå er låret de har stekt på de varme steinene snart klart. Mens de venter, gjør de klar noen nye piler av flint.

… slik kan kanskje en kveld ved Hellefossen, på bredden av Etna, for over 7500 år siden ha fortonet seg. Funnene arkeologene fra Oppland fylkeskommune gjorde sist høst i forbindelse med planene om ny bru over elva Etna, like nord for den gamle ærverdige Lundebrua, kan fortelle mange historier. To boplasser/leirplasser fra steinalder ble påvist på vestsiden av fossen. Under bakken på den største boplassen lå det brente dyrebein fra et lite pattedyr. Beina er nylig datert til en gang mellom 5650 og 5480 f.Kr., det vil si i siste del av eldre steinalder. I samme område ble det også funnet avslag av flint, kvarts og kvartsitt, som vitner om at de har reparert eller lagd redskaper. Det lå også masse skjørbrent stein (kokstein), som de har benyttet til enten å varme vann eller steke mat i kokegrop. De to boplassene ligger så langt fra hverandre, at de nok vitner om to ulike opphold.

Helleristningsfeltet på Møllerstufossen er samtidig i alder

 I Etnedal er det kun kjent en boplass som kan være fra eldre steinalder, ved Røssjøen, øverst i Etnavassdraget. Trolig kan man i dette nye funnet ved Hellefossen dra mange paralleller til funnene som ble gjort i forbindelse med utbyggingen av Dokkfløymagasinet på 1980-tallet. Det flotte helleristningsfeltet på Møllerstufossen ligger kun 5 km lengre nede langs elva. Det er trolig samtidig i alder med, eller litt eldre enn, boplassene ved Hellefossen. Arkeologene fra Oppland fylkeskommune lette i samarbeid med Kulturhistorisk museum også etter helleristninger ved Hellefossen, men det ble ikke funnet noen her. Det utelukker ikke at det finnes, godt dekt av dagens torv, for stedet er et typisk sted for å finne ristninger. Hvor jegerne kom fra eller hvor de skulle, vet vi foreløpig ikke.

Gjennom Statens vegvesen sin prosess med planlegging av den nye vegen vil det bli klart om en av boplassene også må graves ut.