Akustikk i musikklokaler

Akustikk i lokaler som brukes til musikk er et område som ofte er forsømt. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har derfor bidratt til at det er etablert en nasjonal bygningsstandard som sikrer god akustikk i musikklokaler, forteller daglig leder Trond Eklund Johansen i Hedmark og Oppland musikkråd. Standarden holder frem seks viktige faktorer: Stort nok romvolum, riktig etterklangstid, korrekt bassfaktor, lav bakgrunnstøy, romforsterkning og klarhet.

Standarden (NS8178) er nå tilgjengelig fra Standard Norges nettbutikk. Vi anbefaler at denne standarden legges til grunn ved prosjektering av skoler, kulturbygg og forsamlingslokaler der musikkøving og -formidling skal foregå, sier daglig leder Eklund Johansen i Hedmark og Oppland musikkråd. Musikkrådet er behjelpelig med å måle akustikk i konsert- og øvingslokaler med profesjonelt utstyr etter en spesifikk målemetode utarbeidet av Norsk musikkråd (ISO 3382-2 standard).  

Er akustikk viktig?

- Akustikken i et lokale kan virke både som med- og motspiller for de som spiller eller hører på. Det er særlig romvolum, form og etterklangstider som påvirker dette. Å synge eller spille i feil akustikk skaper problemer for utøvere og dirigenter fordi musikerne tvinges til å kompensere volum, klang og balanse og fordi dirigenten ikke alltid hører skikkelig. Derfor er det viktig å ta lokalets akustiske egenskaper på alvor, både ved nybygg og ved oppussing. Vi anbefaler lokaleiere å koble på romakustisk kompetanse så tidlig som mulig i planleggingen. Det er også viktig å definere HVA lokalene skal brukes til FØR detaljprosjekteringen starter, understreker Eklund Johansen.

Hvorfor måle akustikken?

Akustikk blir ofte vurdert utfra smak og behag, og etter personlige preferanser utøvere, dirigenter og publikum måtte ha. Siden de har forskjellige lytteposisjoner og ulike behov, vil begrepet «god akustikk» stadig være gjenstand for subjektiv vurdering. Våre målinger er objektive, sier Eklund Johansen, og brukes som grunnlag for å vurdere lokalets egnethet for ulike ensembler ut fra NS8178 – ”Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”. Denne standarden kan brukes av utbyggere og lokaleiere for å tilrettelegge eksisterende lokaler, eller sikre gode forhold ved nybygg, og er tilgjengelig fra Standard Norge. Målerapporten gir lokaleier kunnskap om hvilke ensembler lokalet passer for, og hva det eventuelt ikke er egnet for. Ofte kan en omplassering av ensembler til rett lokale løse mange problemer. Ønsker lokaleier å tilpasse akustikken i et lokale til en viss type bruk, vil målerapporten fra oss være et godt grunnlag for en fagakustikers anbefaling av tiltak, tilføyer Eklund Johansen.

Bilder fra oppussingen av Tromsvang i Fåvang november 2014, maling av mørknet trehvitt panel, og nye farger på bygningsdetaljer. Kostnad anslås til i underkant av 100.000 kr for akustikktiltakene (inkl prosjektering).Vellykkede akustikk-tiltak i forsamlingshuset Tromsvang i Fåvang - under oppussing

Tromsvang Fåvang etter oppussingVellykkede akustikk-tiltak i forsamlingshuset Tromsvang i Fåvang - etter oppussing

- Vi kan også bekrefte at det er kommet gode resultater ut av flere av målingene, spesielt vil jeg dra fram det tradisjonsrike forsamlingshuset Tromsvang i Fåvang, som har blitt et helt nytt og mye bedre egnet konsertlokale, sier Eklund Johansen. I november 2014 målte Hedmark og Oppland musikkråd akustikken i den store salen på Tromsvang i Fåvang, en sal på 1350 m3 med en titteskapscene i den ene enden. Salen skulle renoveres, og i samme operasjon ønsket eierne å gjøre noe med akustikken. Målinger i salen viste en svært lang etterklangstid, og akustiker Gert Berg-Knudsen beregnet virkningen av mulige tiltak slik:diagram etterklang

Rektor i Ringebu kulturskole Erik Wang bekrefter at akustikk-tiltakene i Tromsvang har vært svært vellykket. - Vi har hengt opp heldekkende tepper (spesialtepper) på langveggene og noen mindre "skjørt" på kortveggene. I tillegg har vi malt og skiftet belysning på scenen. Kostnaden var i størrelsesorden rundt kr 100 000, og vi har fått et lokale der vi kan dempe akustikken når vi for eksempel skal ha møter eller spille teater, eller ha litt mer etterklang ved konserter. Vi er veldig fornøyde. Pent ble det også, avslutter Wang.

Nye tepper på scena på Tromsvang i FåvangForsamlingshuset Tromsvang i Fåvang - nye tepper monteres på scena

Eklund Johansen kan fortelle at det også er gjort utbedringer i flere andre øvingslokaler for kor, korps, kor, teater og storband i Oppland, der samtlige rapporterer om bedre trivsel, økt rekruttering og i sum en mye bedre tilværelse enn tidligere. 

I Oppland er det foretatt 35 akustikkmålinger. Samtlige er nå tilgjengelige via et dynamisk kartsøk. Kartet vil bli oppdatert forløpende etter hvert som nye målerapporter ferdigstilles. Vil du ha mer info om akustikk og musikklokaler - sjekk nettstedet Rom for spilleglede - musikklokaler.no nettstedet musikklokaler.no

Fakta om akustikk

De seks viktigste faktorene for gode forhold for musikk er:

Stort nok romvolum = rommets lengde x bredde x høyde
Riktig etterklangstid = tiden lyden henger igjen i rommet
Korrekt bassfaktor = forholdet mellom etterklang i bass og mellomtone (etterklangsprofil)
Lav bakgrunnstøy = lyden i rommet med lys og ventilasjon på.
Romforsterkning = lydtrykknivå ulike steder i rommet
Klarhet = hvor tydelig detaljer oppfattes

Kravene til disse faktorene er til dels svært ulike for de forskjellige bruksområdene. Norsk musikkråd har utviklet et sett normer og anbefalinger, som er differensiert for ulike typer konsertsaler og øverom, og som i store trekk sammenfaller med NS8178. Disse normene er utviklet gjennom mange år av musikkrådets utvalg for musikklokaler, i samarbeid med ledende fagmiljøer innen romakustikk, og gir klare anbefalinger for hvilke verdier faktorene over bør ha for ulike ensembletyper.

De ulike ensembletypene er:

Lydsvake akustiske grupper

Grupper med overvekt av lydsvake instrumenter, som kor, strykeorkester, solister, kammergrupper, -orkestre og mindre blåsegrupper (opp til ca 10 pers). Skolekorps med inntil 25 musikanter og små amatørkorps kan også være i denne kategorien.

Lydsterke akustiske grupper

Grupper som produserer mye lyd, som skolekorps med over 25 musikanter, amatørkorps og orkestre. Storband regnes også med i denne gruppen siden lydproduksjonen hovedsakelig er akustisk.

Forsterket musikk

Omfatter alle typer sang og musikk som formidles via forsterkeranlegg. NB Akustiske grupper som spiller via PA-anlegg regnes også som forsterket musikk

Trenger du hjelp til å planlegge, eller forbedre akustikken i øvings- eller konsertlokale, ta kontakt med Hedmark og Oppland musikkråd på ho@musikk.no for mer info om målinger av akustikk. Se nettsted www.musikklokaler.no for generell info og kart som viser målinger.