Kunstner Patrick Huse åpner dørene til sitt atelier i Skåbu og inviterer til utstilling i desember i Skåbu mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30. desember fra kl. 12 – 18. Patrick Huse er en av våre fremste samtidskunstnere med mange utstillinger og stor anerkjennelse internasjonalt og nasjonalt. Nå viser han nye grafiske arbeider og foto i atelieret sitt i Skåbu. (foto: Per Ivar Henriksbø/GD)

Kunstner Patrick Huse åpner dørene til sitt atelier i Skåbu og inviterer til utstilling i desember i Skåbu

Patrick Huse i Skåbu

Kunstner Patrick Huse åpner dørene til sitt atelier i Skåbu og inviterer til utstilling i desember i Skåbu mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30. desember fra kl. 12 – 18. Patrick Huse er en av våre fremste samtidskunstnere med mange utstillinger og stor anerkjennelse internasjonalt og nasjonalt. Nå viser han nye grafiske arbeider og foto i atelieret sitt i Skåbu. (foto: Per Ivar Henriksbø/GD)

Patrick Huse inviterer i desember til åpent hus i sitt atelier i Skåbu.  Han vil gjerne vise sambygdinger  og  tilreisende hva han holder på med og hvordan har arbeider.  Bakgrunn for åpent atelier er knyttet til den perioden jeg hadde atelier I Oslo på 90 tallet, hvor noe som het Oslo Open ble etablert og fremdeles eksisterer, forteller Huse.

Open Studio betyr at atelieret er åpent for publikum innenfor et bestemt tidsrom. Dette blir gjort delvis for å synligjøre hva kunstneren driver med og prøve å skape en dialog med publikum i et område som mange er nysgjerrige på, men vet lite om.  Aktivitetene i de enkelte atelier varierer avhengig av produksjon for tiden. Hos noen kan det være foredrag om virksomheten og samtaler eller det kan være som i dette tilfellet en atelier utstilling av nyere arbeider. Dette var meget positivt i Oslo og mange fikk gode dialoger og fikk informasjon som ellers ville være utilgjengelig, avslutter Huse og understreker at han mener at det er viktig at publikum får møte kunstnerne i atelieret, i verkstedet. Ikke bare på utstillingsåpninger.

 Utstillingen denne gangen er nyere grafiske bilder  og fotoarbeider hoved saklig produsert det siste året og består av 24 arbeider. Patrick Huse forteller at han i denne perioden har  arbeidet med landskapstolkninger. Landskap og landskapstolkninger er og har vært et hovedtema i min kunstneriske produksjon. Dette er det mange grunner til bl.a. at en grunnleggende forutsetning for å forstå kultur er forholdet mellom sted og landskap. En kompleks kultur er representert i et fysisk, mentalt og sosialt landskap. Landskap og kultur er ikke et homogent forhold og det finnes ingen entydig definisjon av landskap. Både landskap og kultur har store interne forskjeller hvor forståelse er individuelt avhengig., forklarer Huse og legger til at  landskapet kan leses inn i en kontekst som reiser spørsmål om forholdet mellom landskap og samfunn, mellom natur og samfunn. Hvordan vi utrykker vår oppfatning av fellesskap. Hva er det teoretiske grunnlaget for et fremherskende syn på landskapet og naturen som et middel til menneskelige formål? Landskapet som kunstnerisk virkemiddel kan reise spørsmål knyttet til dette synet og hvilken utvikling det har ført til –og kanskje det er et av de viktigste spørsmål i kunsten i dag, å stille spørsmål knyttet til vår oppfatning av natur og utvikling.  Kanskje er kunsten et område som kan høste fra naturen uten å misbruke den og samtidig reise spørsmål av etisk karakter.

Atelierer kan besøkes Mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30. desember fra kl. 12 – 18. Adresse: Skåbuveien 3000 (3 km fra Skåbu kirke i retningen Slangen. Mobil 91190405)

 

Patrick Huse i Skåbu