Bildenteppet, middelalder-tekstilet som fikk nytt liv - 900 år etter at det ble laget

I middelalderen sto det en stavkirke på gården Bilden på Hadeland. Og i kirken hang der et kirketekstil - et underlig, fargerikt, brodert teppe med runeinskripsjoner. Runene forteller at det var Ragnhild som broderte teppet. Men tro hva hun ville tenkt, Ragnhild - om hun hadde visst at teppet hun broderte for ni hundre år siden -  i dag skaper ny og mangfoldig aktivitet på Hadeland?

Steinhuset på Gran er det eneste ikke-kirkelige steinhuset fra middelalderen som har overlevet på landsbygda i Norge. Det er antagelig bygget på 1200-tallet og har hele tiden ligget i et gårdstun hvor enten presten eller en annen stormann har holdt til. Steinhuset brukes i dag til kulturarrangementer og formidling av historien om Hadeland i middelalderen.

Steinhuset på Granavollen

Foto: Gammelt bilde av Steinhuset på Granavollen. Steinhuset til høyre i bildet.

Bildenteppet skal gjenskapes

I nærheten av Steinhuset lå også gårdskirken på Bilden. Kirken – en stavkirke -  er for lengst borte, men i København er det bevart en 1600-tallsavtegning av et brodert, romansk billedtekstile som kom fra denne kirken. Det såkalte Bildenteppet. Stiftelsen Steinhuset ønsker nå å gjennomføre et prosjekt hvor Bildentekstilet gjenskapes med tradisjonelle materialer og metoder og utstilles i Steinhuset.

Stiftelsen Steinhuset arbeidsgruppe BIldenteppet

Foto: (fv) Edvind Straume, Amund Bø, Olaug Salthe, Kari Møyner og Morten Stige. Olaug Salthe skal brodere og de fire andre sitter i styret til Stiftelsen Steinhuset. Straume er styreleder. Bø, Møyner og Stige er også med i styret for Bildentekstilet.

Brodert av Ragnhild på 1100-tallet

Det tapte billedtekstilet ble ifølge runeinnskriften på tekstilet brodert av Ragnhild på Bilden i siste del av 1100-tallet. Da lagmann Peder Alfssøn dro gjennom Hadeland i 1627 for å dokumentere fornminner fikk han laget en akvarell av tekstilet som han fant i den forfalne trekirken på Bilden.

En akvarell av bildet bevart

Tekstilet sammen med akvarellen ble sendt til Ole Worms i København og trolig innlemmet i hans museum. Siden er det forsvunnet og bare akvarellen og to noe senere tinntrykk er bevart. Av Worms beskrivelse vet vi også at tekstilet målte ca 195 x 80 cm og var brodert med ulltråd på et blått ullstoff. Takket være akvarellen har vi kunnskap om et middelaldertekstil som er et av Norges mest interessante, både på grunn av alder og motiv.

Å gjenskape historien i vår tid

Nå skal Bilden-teppet gjenskapes. Ikke som en nøyaktig kopi. Det er ikke mulig, siden teppet ikke eksisterer. Men som en kunstnerisk fortolkning knyttet til formidling av kunnskap om middelalder-historien og fornyet kunnskap om tekstile teknikker.

Den kulturelle skolesekken og BIldentekstilet

Foto: I Kriblemiddel-prosjektet om Bildentekstilet i Den kulturelle skolesekken, laget elevene blant annet en bok som ble stilt ut på Steinhuset på Granavollen.

Bredt samarbeid og formidling til både voksne og barn

Siden Stiftelsen Steinhuset begynte sitt arbeid med å lage en gjenskapning av Bildentekstilet i 2016 har stiftelsen derfor formidlet vidt om Bildentekstilet i samarbeid med Randsfjordmuseet, Husflidslaget og mange andre. I samarbeid med Gran kommune og støttet av «Kriblemidler» fra Oppland fylkeskommune, er det også gjennomført et prosjekt i Den kulturelle skolesekken for barneskoler.  Det har dessuten vært publikumsarrangementer i Steinhuset og på Granavollen med foredrag om temaer knyttet til Bildentekstilet, seminar og workshop.

Bildenteppet Olaug Salthe

Tekstilkunstner Olaug Salthe skal gjenskape teppet

Nå har prosjektet kommet så langt at Stiftelsen Steinhuset har engasjert en tekstilkunstner som skal gjennomføre prosjektet, etter en nasjonal utlysning.

Kunstneren er Olaug Salthe fra Tinn i Telemark. Salthe er samfunnsviter med hovedfag i pedagogikk og mastergrad i tradisjonskunst, med vekt på tekstiler. Og det neste året skal hun tilbringe mye tid i verkstedet i Glasslåven kunstsenter på Granavollen der arbeidet med å gjemskape tekstilet skal foregå.

– Arbeidet handler om å designe og brodere, men like mye om å formidle kunnskap. Så her får jeg bruk for både den pedagogiske og den kunstneriske bakgrunnen min, sier Salthe.

Inviterer til å følge arbeidet i verkstedet og prøve teknikkene

Stiftelsen Steinhuset og tekstilkunstner Olaug Salthe vil ha en åpen prosess rundt gjenskapingen og fortolkingen av Bildenteppet. Derfor vil hun sette av dager hvor hun arbeider i åpent verksted på Glasslåven på Granavollen.

– Jeg ønsker at folk skal komme og se hva jeg gjør. Tekstilet er brodert med en teknikk som ikke holdes i hevd i dag. Jeg har lyst til å dele den med publikum, sier hun. Hun ser også for seg at de som ønsker det kan få prøve seg på teknikkene hun bruker i arbeidet med teppet. Ja, kanskje det til og med kan bli noen sting på selve teppet også, legger Olaug Salthe til med et smil.

Samarbeidet om Bildenteppet inspirerer til kulturnæring og kompetansedeling

Men det er ikke bare Stiftelsen Steinhuset som arbeider med Bildenteppet som utgangspunkt. Teppet er også utgangspunkt for produktutvikling i firmaet Dåpstradisjon. Med kunstner-stipend fra Oppland fylkeskommune, ønsker Ann Therese Ekeren Skari - med sin store erfaring fra tradisjonshåndverk - å gjenskape tekstilet slik hun tolker oppgaven. Skari fokuserer på tradisjons-håndverkerens kompetanse om materialer, farger, broderimønstre og teknikker. Målet er å utvikle materialpakke(r), kursopplegg og tilhørende trykksak, som også kan være en vesentlig formidlingen av historien om Bildenteppet.

Kunstnerstipend Ann Therese Ekern skariFoto: Ann Therese Ekeren Skari mottok kunstnerstipend fra Oppland fylkeskommune for å arbeide med sin fortolkning av Bilden-tekstilet. (fv) Fylkeskultursjef Kyrre Dahl, Anne Therese Ekeren Skari og fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Kreativitet, synergieffekter, profesjonalitet og imponerende sum av muligheter

Summen av alle disse initiativene kan skaper store synergieffekter. Det er rett og slett imponerende hva alle disse gode kreftene på Hadeland har fått til. At man i løpet av kort tid får to ulike tolkninger av det tapte teppet er også svært interessant.

- Når Stiftelsen Steinhuset nå kommer i gang med det praktiske arbeidet blir Bilden-tekstilet gjenskapt på to forskjellige arenaer, med forskjellig tilnærming, av to forskjellige utøvere. Det blir utrolig spennende å sammenlikne resultatene. Jeg vil tro tekstilene vil bli like, men dog så ulike - det blir moro å se! Kulturarven er felles, broderi og håndverk får vi ikke for mye av, det er slik jeg ser det bare fint med mye fokus! Slikt blir det synergier av, avslutter Ann Therese Ekeren Skari.

Les mer om arbeidet med Bildentekstilet her:

Prosjektbeskrivelsen kan du lese her.