Bli med på fellessamling med Ung kultur møtes, Den kulturelle skolesekken og Kulturskolene!

UKM + DKS + Kulturskolen = sant! Bli med på fellessamling og del kompetanse og ideer! Ung kultur møtes (UKM), Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturskolen jobber alle med de samme barna og ungdommene. Alle de tre aktørene har et felles ansvar for å gi barn og unge gode kunst- og kulturopplevelser og muligheten til å utvikle seg kunstnerisk og kulturelt.

For å følge opp den nasjonale samarbeidsavtalen mellom de tre aktørene, gjennomfører man høsten 2018 en felles samling for alle kommunene i Oppland. Dette for å kunne skape, styrke og videreutvikle samarbeidet mellom de tre ordningene på kommunenivå.

Målgruppe:

Ansatte i kommunene i Oppland med ansvar for Ung kultur møtes (UKM), Den kulturelle skolesekken (DKS) eller kulturskole, inviteres til felles samling 24. - 25. oktober.

Felles samling for første gang

Det er første gang det arrangeres en slik felles samling for de tre ordningene i Oppland, og hensikten er først og fremst å utveksle erfaringer om hvordan man kan få til bedre samordning på kommunenivå.

Unge trombonisterProgram og påmelding

Samlingen foregår på Honne hotell og konferansesenter 24. - 25. oktober. Påmeldingsfrist er 20. september. Mer informasjon og lenke for påmelding finner du i programmet her.