Borgny Svalastog utnevnt til Ridder 1. Klasse av Den kongelige St. Olavs Orden

Det kongelige slott kunngjorde den 7. januar 2016 at kunstner Borgny Farstad Svalastog var utnevnt til Ridder 1. Klasse av Den kongelige St. Olavs Orden. Dekorasjonen ble overrakt på vegne av Hans Majestet Kongen av fungerende fylkesmann Sigurd Tremoen under et arrangementet på Maihaugen lørdag 16. januar.

Tilstede var også fylkesvaraordfører Ivar Odnes, Lillehammers ordfører Espen Granberg, direktør ved Lillehammer museum Jostein Skurdal, direktør ved Lillehammer kunstmuseum Svein Olav Hoff, gjester fra det ganske land samt representanter for forslagsstillerne; uavhengig konsulent Turid Lundby, kunstprofessor Gunnar Danbolt og kunsthistoriker Per Bjarne Boym.

En enestående kunstner

- Borgny du er en enestående kunstner som gjør menneskene tankefulle og kloke med din kunst. Det må være en fin ting - både for oss som gleder oss over kunsten og for deg som kunstner, sa direktør ved Lillehammer kunstmuseum Svein Olav Hoff til Borgny Farstad Svalastog da Svalastog fikk overrakt St. Olavs orden. 

Kompromissløs i sin kunst

Fylkeskultursjef i Oppland, Kyrre Dahl, understreker den store betydningen av å ha en slik markant kunstnerskikkelse som Borgny Svalastog på Lillehammer og i Oppland.

- Hennes arbeid omtales som verdifullt for kulturarven og hun er kompromissløs i sin kunst. Det tjener kunsten stort at det finnes kunstnere som Svalastog som aldri går på akkord med kvalitet, og som samtidig evner å fokusere og skape oppmerksomhet på en måte som setter kunsten i fokus. At hun arbeider her, og at vi kan oppleve hennes verker i vårt nærområde, for eksempel i Lillehammer kirke,  er vi svært takknemlige for, avslutter Dahl. 

Kunstnernes arbeid er viktig i samfunnet

- Jeg er beæret og ydmyk over denne store anerkjennelsen av mitt arbeid. Det varmer meg veldig, sa Svalastog i sin takketale til de mange gjestene fra fjern og nær som hadde kommet for å feire begivenheten med henne. Tilhørighet har alltid vært viktig for meg i min kunst. Det handler om kjønn, seksualitet, etnisitet og religion. Denne utnevnelsen forteller meg at kunsten min har betydning og at kunstnernes arbeid er viktig for at vi som individer skal fungere som samfunn.

- Det er mange som fortjener takk, men først og fremst vil jeg takke kongen, som hvert år i sine taler understreker alles tilhørighet i, og betydning for, samfunnet. Hvor var vi uten hverandre, la Svalastog til.

Nyskapende kunstner

Som billedkunstner har Borgny Farstad Svalastog gjennom 30 år skapt unike og nyskapende verk presentert i kunstinstitusjoner i inn- og utland, i kirker, i offentlige og private bygg. Hennes omfattende kunstnerskap utgjør en viktig og nyskapende bidrag til billedkunsten i Norge fra 1990-tallet og fram til i dag.

Borgny Svalastogs arbeider faller i fire grupper - kirkelige tekstiler (bispekåper, messehagler, stolaer etc.), store kirkelige utsmykninger, monotypier og konseptuelle verk.

Svalastogs arbeider viktige i norsk kunsthistorie

Når det gjelder de kirkelige tekstilene har de både en estetisk og ikonisk kvalitet som hever seg over det meste av det som er gjort på området i nyere tid. Hennes store kirkeutsmykningene er både kunstnerisk originale og liturgisk funksjonelle. Det gjør at de, ifølge professor Gunnar Danbolt, sammen med Gunnar Torvunds, Håkon Gullvågs og Håkon Blekens arbeider - hører til de utsmykninger som vil bli stående i norsk kunsthistorie.

Stort og omfattende kunstnerskap

I tillegg til at hun har laget en rekke bispekåper og kirketekstiler til mer enn 40 kirker, arbeider hun parallelt med billedkunst. Monotypier og installasjoner har inngått i utstillings- og utsmyknings-prosjekter i inn- og utland. Spesielt kan nevnes utstillingene i Meissendomen i Meissen i Tyskland (2003) og i Pilegrimsmuseet i Santiago de Compostela i Spania (2006). Etter vandring videre til Island, Hamar, Trondheim og senere Danmark, inngår ett av verkene - "Jeg er ikke noe tess til å gå. 500 par sko i glass i retning Nidaros" - i dag i utsmykningen av Gulset kirke. 

Arbeider preget av kvalitet, originalitet og kreativitet

Fungerende fylkesmann Sigurd Tremoen understreket i sin tale til Svalastog at utnevnelsen til Ridder 1. Klasse av Den kongelige St. Olavs Orden tildeles henne som kunstner for hennes vidtspennende livsverk, den høye kunstneriske kvalitet på arbeidene og den originalitet og kreativitet som preger hennes mange arbeider. 

Videre lesning:

Fungerende fylkesmann Sigurd Tremoens tale til Borgny Svalastog

Klassekampen: Himmelsk makt og jordisk glede