ELEPHANT KUNSTHALL viser arbeider av Patrick Huse

Det blomstrer rundt kunstnerresidensene i Oppland. Denne gangen er det Mads Andreassens Elephant kunsthall som inviterer til visning av Patrick Huses arbeider med tittelen Archive; Solution - Stories in social symptoms and social landscapes. Utstillingen åpner lørdag 18. juni kl 16:00 i kunsthallens nye lokaler i Wiesesgate 4 på Lillehammer.

- Det jeg synes er interessant med Elephant Kunsthall er mangelen på konformitet og en stor grad av uforutsigbarhet, sier kunstneren Patrick Huse, og legger til at han synes det er viktig at kunsten har denne typen visnings-steder. Det er en del av ytringsfriheten vår som vi skal hegne godt om, påpeker han.

Fra Skåbu til verden

Den internasjonalt anerkjente kunstneren Patrick Huse er en travelt opptatt mann. Fra sitt hjem i Skåbu i Gudbrandsdalen administrerer han en omfattende kunstnervirksomhet, med utstillingsprosjekter i inn- og utland. - Man trenger ikke bo sentralt for å virke som kunstner med hele verden som arena, sier Huse bestemt.

Arkivet som kilde og verktøy

Utstillingen i Elephant Kunsthall er basert på arkivmateriale. - Fordi alle våre aktiviteter er basert på historie i kombinasjon med våre egne referanser og erfaringer, blir historien en vital kilde for våre fremtidige bevegelser og utvikling. Dette reiser automatisk spørsmålet om betydningen av «arkivet» som en av våre samtidige og fremtidige kilder og verktøy for hva vi tenker og hva vi gjør, forklarer Huse når han skal beskrive dennye utstillingen hos Elephant Kunsthall.

Bevissthet om historien en forutsetning for endring og utvikling

- Dette betyr også at historien er en del av, og en forutsetning for fremtidig endringer og utvikling. Det sosiale landskapet som dette utstillings-prosjektet har sitt utspring i synliggjør komplekse forhold mellom natur og kulturelle sosiale lag. Den antropologiske tilnærmingen i kunsten representerer en utvikling i kunsten i retning større deltagelse knyttet til miljø og hvordan vi ønsker at et fremtidig samfunn skal utformes, påpeker Huse.

For å forstå trenger vi et mangfold av tilnærminger til spørsmålene

- Det er mange spørsmål som krever andre tilnærminger til forståelse enn det vi kanskje utrykker til daglig. For å få en så klar forståelse som mulig trenger vi en transparent tilnærming, transparent også i forhold til iakttagerens egen forståelse. En forståelse uavhengig av iakttagerens egen hensikt og prosjekter. Forståelse henvender seg ikke bare til vitenskapelige studier, men også til kulturell og sosial forståelse, menneskelig samhandling og mulig selvforståelse, fortsetter Huse og påpeker at det er vanskelig å se kunsten adskilt fra det samfunnet den eksisterer i.

Kunsten er ikke adskilt fra samfunnet

Sosial deltagelse og funksjon i kunsten representerer en sosial verdi. I senere år har en rekke tilnærmingsmåter for tolkning av kunst gjort seg gjeldende. Både den antropologiske tilnærmingen og en etnografisk vending er knyttet til et ønske om en videre miljøforståelse. Kunst inneholder en historisk arv som angår alle og som gir arkivet og det arkiverte en felles sosial verdi.

Gallerist Mads Andreassen monterer Patrick Huses utstilling; Archive; Solution - Stories in social symptoms and social landscapes.

Verkene i denne utstillingen kan betraktes som et fragment, eller en liten del av et større arkiv. Innholdet i arkivet kan ha forskjellig betydning avhengig av hvor man betrakter det fra, og utstillingen inneholder derfor rester av kunstverk, objekter, fotografi, video og forskjellig former for skriftlig dokumentasjon og ulike teknikker som: maleri, tegning, tekst, foto og objekter.

Utstillingen åpneslørdag 18. juni av prof. Hans-Jørgen Wallin Weihe. Den påfølgende lørdagen, 26. juni kan man delta på såkalt "Artist talk" med kunsthistoriker, prof. UiO Øivind Storm Bjerke i samtale med Patrick Huse.

ebadr: www.elephant-kunsthall.no