Festivalene i Oppland - ny ringvirkningsanalyse

Stedstilknytting, særpreg og lokal forankring styrker kulturfestivalene i Oppland. Dette framgår av rapporten Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland, som presenteres i Valdres i dag torsdag 31. oktober.

Bilde: Østlandsforskning har i dag levert rapporten Ringvirkninger av kuturfestivaleri Oppland. Fra venstre forskerne Per Olav Lund og Birgitta Ericsson fra Østlandsforskning og rådgiver Terje Kongsrud, Oppland fylkeskommune. Foto: Mariann Bjelle

På oppdrag for Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning de siste to årene undersøkt ringvirkningene av åtte kulturfestivaler i Oppland.  De åtte festivalene er Norsk Litteraturfestival/ Sigrid Undset-dagene,  Valdres sommersymfoni, Kristin Lavransdatter på Jørundgard, Vinjerock, Jørn Hilme stemnet, Peer Gynt-stemnet, Fjellfilmfestivalen og Norsk Rakfiskfestival.  

Ser på de økonomiske ringvirkningene

Analysen er først og fremst en ringvirkningsanalyse med fokus på de økonomiske ringvirkningene av festivalene. Aktivitet innenfor kulturfeltet bidrar imidlertid med andre, og vel så viktige verdier, som ikke kan måles i kroner og øre, eller er hensiktmessig å kvantifisere. Disse verdiene er det ikke sett på i denne analysen.

Alle de deltagende festivalene har et betydelig antall tilreisende, fra 60 prosent og oppover, men besøkstallene varierer fra 1000 til 20 000, noe som selvsagt gir store forskjeller i effektene; lokalt og regionalt.

Ti tusen besøkte Jørn Hilme stemnet

Foto: Jørn Hilme stemnet, Valdres

Reiselivet har mye å hente

Østlandsforskning har beregnet  det festivalpublikummet legger igjen i regionen - utenfor festivalområdet - til mellom kr 350,- til kr 2 300,- pr besøkende. De store forskjellene skyldes først og fremst om besøkende overnatter kommersielt eller ikke. I tillegg kommer forbruket publikum har på festivalområdet til billetter, kurs osv. Dette er tall som inngår i festivalenes egne regnskap og ikke med i tallene over. De største utgiftene utenfor festivalområdet brukes altså til overnatting og servering. Det vil si at reiselivet har mye å hente fra festivalenes aktivitet.

Samtidig sier rapporten at samordning av innkjøp, overnattingstilbud, markedsføring, transport og utstyr - kan gi positive effekter for festivalene.

Les hele rapporten her.

Foto: Jørn Hilme stemnet.