Galleri  Fjordheim, Biri.

Stiftelsen Fjordheim ønsker å nå kunstnere og kunsthåndverkere som vil arbeide mot en utstilling på Fjordheim i 2018, og utlyser herved 2 årlige utstillingsstipend á kr 30 000. Søknadsfrist 1. april 2017.

Stipendet kan søkes av alle kunstnere tilsluttet NBK og NK. Søknad med CV og billedmateriale sendes Fjordheim kunstfaglige utvalg innen 1. april 2017. Søknaden må være merket « Fjordheim-stipendet» og sendes til elisesch@online.no.

Stiftelsen Galleri Fjordheim ble opprettet i 1987 og har gjennom 30 år vært et populært visningssted for profesjonell kunst, beliggende 500 m sør for Mjøsbrua i Biri (mellom Gjøvik og Lillehammer i Oppland). Les mer om Galleri Fjordheim her.

Galleri Fjordheim, Biri. Skulpturer av Kari Oline Øverseth

Galleri Fjordheim, Biri.