Folkens, lytt til Innlandet!

- Tiden er inne for å gi den profesjonelle musikken i Innlandet et løft, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen på den felles fylkes-kulturkonferansen for Hedmark og Oppland på Gjøvik i november 2019. Og slik ble det også da de to fylkene hadde sitt felles budsjettmøte i desember. Musikk i Innlandet ble vedtatt med oppstart allerede i 2020. Musikklivet nasjonalt applauderer! Foto: Tone Kolaas

Mens kultur-Norge fremdeles venter i spenning på hvilke oppgaver og hvilke økonomiske ressurser Kulturdepartementet til slutt vil foreslå å flytte fra stat til region, har det nye Innlandet fylkeskommune kommet Kulturdepartementet i forkjøpet ved å peke på et område som regionen selv ønsker å satse på: Det frie, profesjonelle musikkfeltet.

Teater Innlandet inspirerer organisasjonsmodellen

Kulturforskerne i Telemarksforskning leverte i 2018 utredningen «En høysang for Innlandet – Ny fylkeskommunal satsing på musikk i Oppland og Hedmark». De to fylkene Hedmark og Oppland, står allerede bak en svært vellykket felles satsing; Teater Innlandet. Og rapporten fra Telemarksforskning pekte nettopp på at en ny satsing på det profesjonelle musikklivet burde la seg inspirere av Teater-Innlandet-modellen.

Budsjettramme på 20 millioner

De to fylkestingene ba derfor om at man i løpet av 2019 utarbeidet et forslag til organisering av den nye satsingen på profesjonelt musikklivet i Innlandet, med utgangspunkt i Teater Innlandet-modellen. Den foreslåtte rammen for den nye institusjonen "Musikk i Innlandet" er på 20 millioner i året - finansiert i et samarbeid mellom stat, region og kommuner/vertskommune. Men siden 2020 er et oppstartsår, og ikke et fullt driftsår, er bevilgningen for 2020 på 6 millioner kroner. Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune skal så legge fram en sak ved revidering av budsjettet i april. Da vil budsjett-nivå for de kommende årene endelig avgjøres.

 

fylkesordfører Innlandet fylkeskommune EvenHBilde: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i nye Innlandet fylkeskommune ønsker satsing på det frie profesjonelle musikkfeltet i hele det nye fylket.
Foto: Tone Kolaas

 

Fylkesordfører med ambisjonen for musikklivet

- Det har vært en politisk ambisjon over flere år å bygge et sterkere fundament for å utvikle musikklivet i Innlandet. Vi har sterke musikkmiljøer, ildsjeler og mange talenter, men vi ønsker å lage strukturer som forhåpentligvis skal løfte musikken i hele det nye fylket ytterligere. Da vi fikk framlagt administrasjonens budsjettforslag for 2020 var vi skuffa over at musikksatsinga var skjøvet ut til 2023, noe som i realiteten ville vært å avlyse et slik løft, men vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet var tydelige på at dette måtte inn igjen og la inn 6 millioner kroner for 2020. Nå gleder vi oss til å jobbe videre med å forme Musikk i Innlandet og håper dette kommer mange til gode, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Vekker nasjonal oppsikt

Satsingen på Musikk i Innlandet har vekket oppsikt og skapt begeistring i musikklivet nasjonalt. Når skjedde det sist at fylkespolitikere vedtok en lignende satsing på det frie, profesjonelle musikk-feltet, spør de fire lederne i Østnorsk jazzsenter, Norsk viseforum, Folkorg og musikknettverk Østlandet; Kari Grete JacobsenAudun ReithaugLinda Dyrnes og Trond Grovane Moe retorisk i en debattartikkel i Dagsavisen 3. juli 2019.

Deretter legger de begeistret til : "…I Innlandsregionen finner vi noen av landets fremste fornyere og forvaltere av den folkemusikalske kulturarven. Vi finner også nasjonalt og internasjonalt ledende utøvere innen så vidt ulike sjangre som blues, americana, hardrock, metal, jazz, impro, viser, samtidsmusikk og danseband. Telemarks-forsking har gitt de to fylkeskommunene oppskriften på hvordan det offentlige kan rette inn det regionale skytset mot nettopp disse sjangrene for å øke musikkproduksjon og musikkformidling. Med et slikt grep får Innlandet mulighet til å videreutvikle musikkbransjen i regionen og å skape musikalske ringvirkninger som vil gi lyd langt ut over både dalom og skogom…" (Sitat slutt)

Tror på regionens egen kompetanse

De samme fire lederne følger opp med å minne om at sterke stemmer i kunst- og kulturlivet har advart mot å la de nye regionene ta ansvar for noe som helst nytt innen kunst og kultur. Og medgir at det delvis kan være noe i denne bekymringen. Men avsluttet med følgende finale - som ikke levner noe tvil om at de er imponert og begeistret over beslutningen om å etablere Musikk i Innlandet:

«…Oppland og Hedmark fortjener alt annet enn mistro og skepsis når de legger opp til en historisk satsing på regionalt musikkliv. Javisst har vi nasjonale og regionale operaer, symfoniorkestre og militær-korps fra før. Men vi har jaggu ingen høylytte regionale satsinger på folkemusikk, jazz og populærmusikk. Takket være framoverlente fylkespolitikere kan vi få nettopp dette i en region som ikke har vært nedrent av statlige bidrag til musikklivet. Folkens, lytt til Innlandet!...»

 

Kyrre Dahl Innlandet fylkeskommuneBilde: Seksjonssjef for Kunst og kultur i Innlandet fylkeskommune, Kyrre Dahl, mener satsingen på Musikk i Innlandet viser at regionene er fullt i stand til å bli delegert ansvar for det profesjonelle kunst- og kulturlivet. Foto: Tone Kolaas

 

Veien videre

Hva skjer nå da? Vi stiller spørsmålet til Seksjonssjef for Kunst og kultur i nye Innlandet fylkeskommune, Kyrre Dahl. Hva er fremdriften, hvor skal Musikk i Innlandets administrasjon være, når kommer man i gang, osv.?

- Rapporten om Musikk i Innlandet skisserer et antall vilkår for de fem interesserte vertskommunene/regionene; Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Fagernes, forteller Dahl, og opplyser om at man i januar skriver identiske brev til de fem interessentene og ber om tilbud knyttet til infrastruktur, økonomi og beskrivelse av arbeidsmetode som inkluderer musikklivet i hele det nye fylket. Svarene legges deretter frem i en sak i hovedutvalget for kultur. Her vil det foreslås en prioritering blant vertskommunene. Om det til syvende og sist blir fylkestinget, eller hovedutvalget, som avgjør hvem som skal være vertskommune, må fylkesrådmannen avgjøre, undertsreker Dahl.

Mest sannsynlig blir ingen bindene vedtak fattet før ut på våren en gang. Deretter skal partene bli enige om arbeidsform, etablering av et AS, oppnevning av styret, utlysning av stillinger og ansettelser. Og da er det blitt høst.

- Avslutningsvis vil jeg gjerne få understreke at det har vært en utsøkt glede å jobbe dette fram -  sammen med Hedmark fylkeskommune. Politikerne har hele tid vist stor vilje og interesse. At dette blir virkelighet i en tid da sammenslåingsprosessen krever mye oppmerksomhet, viser at man regionalt absolutt tar det ansvar (som mange institusjoner har vært redde for skulle bli nedprioritert), når den nye ansvarsfordelingen mellom stat og kommune blir virkelighet. Dette er derfor et virkelig kulturelt avspark for det nye Innlandet fylke, sier fylkeskultursjef Kyrre Dahl.