Fortellingene om brearkeologien i Innlandet når et stadig større og internasjonalt publikum!

Brearkeologien i Innlandet blir lagt merke til i hele verden. Nå vier Illustrert vitenskap hele ti sider til sikringsarbeidet. Og sikringsprogrommets nettside, Secretsoftheice.com, er nå den ledende nettsiden globalt for brearkeologi og annen frossen arkeologi.

Vår historie smelter fram fra isen i takt med klimaendringene. Svært mange gjenstander fra fortiden er de siste årene blitt avdekket i flere av Innlandets isbreer. Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum i Oslo. Deres oppgave er å sørge for at funnene blir tatt vare på for ettertiden.

Ledende nettside innen brearkeologi

Sikringsprogrommets nettside, Secretsoftheice.com, er nå den ledende nettsiden globalt for brearkeologi og annen frossen arkeologi. Nettstedet har nå 590.000 sidevisninger siden starten i 2016. Sikringsprogrammet på Facebook har nesten 60 000 følgere, og har innlegg som har blitt sett av 3,8 millioner mennesker. Det er gjennom disse kanalene nyhetsbyråer og over hele verden bli oppmerksomme på brearkeologien i Innlandet.

- Nettsiden og medieoppslag knyttet til vårt arbeid dukker opp flere ganger på førstesiden av google, hvis man søker på glacial archaeology eller relaterte begrep. Dette fører til en stadig strøm av henvendelser fra pressen (og TV-selskap som ønsker å lage dokumentarer). Pressen finner også mye relevant stoff forklart på Secretsoftheice.com, noe som etter min vurdering har ført til et tydelig løft i kvaliteten på det pressestoffet som formidles om vårt og våre kollegers arbeid, sier konservator Lars Pilø i Innlandet fylkeskommune.

Kommer ut i fem land

Nå sist er det altså magasinet Illustrert vitenskap-historie som har fanget opp nettstedet og har laget en ti-siders reportasje om det brearkeologiske arbeidet. Magasinet gis ut i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Nederland og har et samlet opplag på cirka 150.000.

- Vi får mange henvendelser fra hele verden om brearkeologien. Koblingen mellom fantastiske funn fra fortiden, opptil 6 000 år gamle, og klimaendringer er dagsaktuell og spennende. Når det gjelder dette magasinet ble vi kontaktet av den dansk redaktøren. De satte en norsk journalist på saken og vi har bidratt med stoff, intervju og bilder. Vi har vært koblet på denne saken siden oktober/november, forteller arkeolog Espen Finstad i Innlandet fylkeskommune.

 

secrets of the ice finstadpilø kuturnett innlandet

Bilde: Arkeolog Espen Finstad og konservator Lars Pilø i felt.

Han sier videre at det det veldig artig å bli kontaktet av Illustrert vitenskap, men samtidig er han ikke veldig overrasket.

- Det er fantastiske funn og at fortiden smelter ut av isen, er jo spennende for mange. Vi bidrar også med mange fine bilder som gjør det hele visuelt og attraktivt. Saken om brearkeologien i Innlandet har mange ingredienser; unike funn, flotte omgivelser i fjellet, oppdagelser, teltliv og ekspedisjon for deltagerne, ny kunnskap om fortiden  - samt kobling til klimautfordringer. At slikt fenger kan vi forstå, sier Finstad.

Halvparten av alle funn globalt

Siden starten i 2006 har det brearkeologiske sikringsprogrammet samlet inn om lag 3 500 funn. Det er halvparten av alle slike funn globalt.

- Vi har holdt på med brearkeologi i nesten 15 år nå. Vi har hele tiden vært opptatt av å dele kunnskap om dette. Vi ønsker å skape interesse for kulturarv og kulturhistorie, samtidig som vi er med og retter søkelys på konsekvenser av klimaendringer. Oppslag som dette er viktig for å synliggjøre interessen og viktighet i arbeidet, sier Finstad videre.

Sommer og høst er hektiske perioder med feltarbeid. Resten av året er det etterarbeid med rapporter, analyser, forskning, publisering og formidling. Når det gjelder medieomtale er det mer i vente.

- Vi har en spennende artikkel som kommer på trykk om noen uker – et av de mest prestisjefylte arkeologiske tidsskrifter i verden, avslutter Finstad, uten å røpe hvilke magasin dette er.

Vil du vite mer om det brearkeologiske sikringsprogrammet?

 secretsoftheice.com

Secrets of the Ice på Facebook