Fabrikken employ

Fabrikken på Lillehammer inviterer til presentasjon av firmaet og konseptet Employ AS. Anledningen er arrangementet Kveldsskift - Fabrikkens sosiale, kulturelle og faglige møtepunkt - åpent for alle.

Torsdag 19 mai får vi besøk av Karl-Dag Kjosavik, musiker og gründer av Employ. Employ har i dag over 100 kulturarbeider-frilansere ansatt. Noe for deg? Kom, hør mer og treff andre hyggelige mennesker over et glass, sier daglig leder Torhild Andersen på Fabrikken.

Fast ansatte frilansere høres kanskje ut som en selvmotsigelse, men i selskapet Employ AS er det en realitet. Frilansmusikeren Karl-Dag Kjosavik kom på ideen etter å ha jobba i bemanningsbransjen i noen år. Det startet med en vennegjeng av frilansere som ville gjøre hverdagen enklere og tryggere. I dag er Employ AS en bedrift på over 100 selvstendig ansatte kunstnere.

Employ AS er organisert som et konsulentselskap, der kunstnerne er ansatt, får utbetalt månedslønn og oppnår goder på linje med lønnsmottakere. Bedriften får en provisjon av lønna til hver ansatt for å dekke utgifter til datasystemer og administrasjon. Employ hadde i 2013 en omsetning på nærmere 9,5 millioner kroner. I 2014 lå omsetningen på 16 millioner kroner. Hele driften er webbasert, så det spiller ingen rolle hvor kunstnerne bor og arbeider.

Les mer om Employ her.