Fylkeskulturkonferansen 2017 - musikalsk åpning av Aronas Kavaliauskas

I dagene 31. oktober til 1. november arrangeres Fylkeskulturkonferansen 2017 på Lillehammer. Her samles utøvere, politikere og administratorer fra hele kulturfeltet i Oppland til faglig påfyll, debatt og nettverks-arbeid. Vi har satt sammen en liten bildekavalkade fra konferansens første dag. Ta en titt, klikk på lenkene og la deg inspirere! Bilde: Aronas Kavaliauska - sang og piano.

Den musikalske åpningen av årets konferanse stod den unge musikeren Aronas Kavaliauskas for. Aron, som han selv kaller seg, er elev ved Lillehammer videregående skole, skriver sanger og musikk selv, har deltatt på UKM i Oppland og blitt tatt ut til Landsfinalen. Og sist, men absolutt ikke minst - fikk den æren å fremføre en egenkomponert sang fro kongeparet vårt da de kom til Lillehammer tidligere i år. Vil de høre mer om Aronas Kavaliauskas, finner du et intervju med ham som NRK har gjort her. 

KREATIVT NORGE

Kristin Danielsen, direktør i Norsk Kulturråd, og Bodil Børset leder for Kreativt Norge snakket om Kreativt Norge og mulighetene mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Kreativt Norge er regjeringens nye satsing på kulturnæringer og en del av Kulturrådet. Kontoret er lokalisert i Trondheim.  Kreativt Norge skal tilby rådgivning og virkemidler som bidrar til at norsk kunst og kultur oppnår økte inntekter basert på kunstnerisk virksomhet.

KREATIVITET, KULTUR OG LÆRING

Paul Collard, direktør for den engelske organisasjonen CCE - Creativity, Culture and Education, holdt foredrag om, og delte innsikt i "Kunsten å lære". Les mer om CCE her.

JENTER SOM KODER

Vi trenger jenter som koder! Mailen Greve, grunnlegger av Oda-Nettverk, mante til kraftak for å øke andelen jenter som studerer datateknologi og realfag etter fullført videregående skole, på Fylkeskulturkonferansen 2017. Mer om Oda-nettverket finner du her

KUNSTNERRESIDENSENE I OPPLAND

Forsker Ola Kveseth Berge fra Telemarksforskning, la frem sin evaluering av kunstnerresidensene i Oppland, på Fylkeskulturkonferansen 2017. Rapporten konkluderer med følgende:

"…Vår anbefaling er dermed at den (tilskuddsordningen) bør videreføres i dagens form. For å gå noe mer inn på konklusjonens detaljnivå: Effekten av støtten for kunstfeltet lokalt, regio-nalt, samt for kunstnerne er etter intensjonen. Det er gjennom de empiriske analysene etter vårt skjønn sannsynliggjort at kunstnerne gjennom støtten får:

  • • Nettverk nasjonalt og internasjonalt
  • • Lokaler.
  • • Impulser utenfra.
  • • Knytte sammen lokalmiljø og eget kunstprosjekt og ambisjoner.

Man kan dermed anta at den kunstproduksjonen disse kunstnerne og residensene står for styrkes gjennom ordningen…"

Hele rapporten kan leses her 

NORGE I 1000 ÅR

Carina Gjelsvik fra Oppland fylkeskommune tok med deltagerne på Fylkeskulturkonferansen 2017 - tusen år tilbake i tid, i sin inspirerende orientering om det kommende nasjonaljubileet "Norge i 1000 år". 

KULTURØKONOMI

Tobias Nielsén, direktør, forfatter blogger og skribent, engasjert om kulturøkonomi, på Fylkeskulturkonferansen 2017. Du kan lese mer om og av Tobias Nilsen her

LANDSBYEN RINGEBU

Kommunalsjef Britt Åse Høyesveen, en av pådriverne for sentrumsutviklingen i Landsbyen Ringebu. Hun fortalte om arbeidet de gjør med stedsutvikling i Landsbyen Ringebu.

GUDBRANDSDALEN MUSIKKFEST

"God kultur kan berike steder, og gode steder kan berike kulturen". Musiker og kulturgründer Øystein Rudi, på Fylkeskulturkonferansen 2017. 

KULTUREN SOM X-FAKTOR

"I stedet for kulturelle x-faktorer, bør kommuner satse på kultur i hverdagen", sa. redaktør i Syn og Segn, forfatter og kulturhistoriker Knut Aastad Bråten, på Fylkeskulturkonferansen 2017.

Alle foto: Thomas Bjerke