Se PROGRAMMET! Kan Innlandet bygges på grunnsteiner av kunst og kultur? Fylkeskulturkonferansen 2019

I Innlandet ønsker vi kulturaktivitet og kulturopplevelser med mangfold og engasjement. Vi ønsker å  styrke tilhørigheten, fellesskapet, identiteten og innbyggerstoltheten. Hvordan fungerer kunsten og kulturen i dette perspektivet? Kan Innlandet bygges på grunnsteiner av kunst og kultur? Uten å gå på akkord med kunsten og kulturens egne premisser? Spørsmålene blir stilt, og kanskje noen svar blir gitt på årets fylkeskulturkonferanse 19. - 20. november på Gjøvik. Den første fylkeskulturkonferansen for Innlandet, eller Hedmark og Oppland fylkeskommuner som det ennå heter noen måneder.

Bilde: Kunstnerresidensen R.E.D. - Eina Danz, Eina. Foto: Tone Kolaas

Undersøkelser viser at innbyggerne i Innlandet i årene som kommer vil bli færre, eldre og dårligere utdannet. Kvinner flytter ut, mens mennene blir værende igjen. Samtidig peker forskning på den nære sammenhengen mellom fremmedfiendtlige holdninger og lavt utdanningsnivå, spesielt i områder med en aldrende befolkning med overvekt av menn. Hvordan kan vi bygge Innlandet på grunnsteiner av kunst og kultur, og med det samtidig bekjempe den varslede frykten, fordommene og fremmedfiendtligheten?

Påmelding til konferansen på Quality Hotel Strand, Gjøvik 19. - 20. november her. Påmeldingsfrist 8. november.
Egne priser for kunstnere/tradisjonshåndverkere

PROGRAM
 

TIRSDAG 19. NOVEMBER

Kl. 09.30 (Mustadsalen)
Registrering og kaffe


Kl. 10.00 (Mustadsalen)
Kunstnerisk åpning


Kl. 10.15 (Mustadsalen)
Velkommen


Kl. 10.20 (Mustadsalen)
Kulturfylkets tilstand
Randi Langøigjelten er fylkessjef kultur, bibliotek og kompetanse i Hedmark, og kommende kultursjef i Innlandet fylkeskommune. Hvordan står det til med kulturen hun snart blir sjef for?


Kl. 10.30 (Mustadsalen)
Innlandet i fremtiden
Blir vi virkelig færre, eldre og dårligere utdannet? Svenn Arne Lie, rådgiver i Oppland fylkeskommune, statsviter og forfatter av boken «En nasjon av kjøtthuer», om kunnskapsgrunnlaget for Innlandet fylkeskommune


Kl. 10.50
Pause


Kl. 11.00 (Mustadsalen)
Mindre Många
Kan bærekraft, holdbarhet og kultur befri oss fra avhengigheten av økonomisk vekst? Dr. Josefina Syssner om befolkningsminskning som globalt og lokalt fenomen, og hvordan kunst og kultur kan bli Innlandets våpen i kampen for tilværelsen.


Kl. 12.00
Lunsj


Kl. 13.00 (Mustadsalen)
Kunst-Verk*1: Arild Halvorsen
Kulturkameleonen Arild Halvorsen er produsent av film og TV i Fabelaktiv, og har en lang merittliste av lokalt forankrede historier, med eksotisk tilsnitt og internasjonal suksess. Men er det virkelig mulig å fortsette å konkurrere i samme klasse som verdens største underholdningsselskaper?

Kl. 13.30 (Mustadsalen)
Kunst-Verk*2: Catharina Bøhler
Den internasjonale bransjeorganisasjonen «Women in Games» innlemmet tidligere i år Catharina Bøhler i sin hall of fame, etter suksessen med dataspillet «My Child Lebensborn». Kan spillbransjen tilby løsninger på morgendagens utfordringer? .

Kl. 14.00 (Mustadsalen) 
Kulturdepartementet om det videre arbeidet med kulturmeldingen

Kl. 14.15
Pause med biteti

14.30 (Nils Ødegårdsalen) 
Parallelle verdener
Innspillskonferanse med Kulturdepartementet for spesielt inviterte institusjoner.

Øvrige deltagere er med på et parallellprogram, med tre ulike poster. Disse starter kl. 14.30, 15.15 og 15.45.

Kl. 14:30 (Black Boxen/ Friscenen)
A) Performance: PÅ SPILL!

Kl. 15:15 (Kulturtrappa)
B) Konsert: Eldar Vågan

Kl. 15.45 (Glassverket)
C) Kino: Virtual Reality


Kl. 16.15
Pause med biteti

Kl. 16.30 (Mustadsalen)
Utdeling av stipend til kunstnere og tradisjonshåndverkere (ferdig ca. 17.30)


Kl. 18.30 (Nils Ødegårdsalen)
Møte for kulturledere og ledere av kunst- og kulturinstitusjoner
Vert er Kyrre Dahl, fylkeskultursjef Oppland fylkeskommune og Randi Langøigjelten, fylkessjef kultur, bibliotek og kompetanse i Hedmark

Kl. 19.30 (Mustadsalen)
Middag med kulturinnslag

 

ONSDAG 20. NOVEMBER

Kl. 08.30
Kaffe og registrering


Kl. 09.00
Åpning: Svartevja
(Mustadsalen)
Gruppa Svartevja spiller springdansen og galoppen som bygdespelemannen spilte på husmannsplassene. Men også låtene han spilte når fiffen danset på ball, mens bygdefolket sto utenfor vinduene og lyttet.


Kl. 09.15 (Mustadsalen)
Kunst-Verk*3: Jan Lothe Eriksen
Gjennom organisasjonen Safemuse arbeider Jan Lothe Eriksen for ytringsfrihet og forfulgte kunstnere. Er ytringsfriheten i Innlandet under press?


Kl. 09.45 (Mustadsalen)
Inn mot Soria Moria
Viktig informasjon om kultur i Innlandet. Bokmessen Frankfurt, Musikk i Innlandet og festivalenes ringvirkninger (Østlandsforskning), samt andre avsluttede og fortsettende prosjekter. Ved Randi Langøigjelten og Kyrre Dahl


Kl. 11.00
Pause


Kl. 11.15 (Mustadsalen)
Kunst-Verk*4: Synne Vorkinn
Synne Vorkinn startet i Lesja barnekor, med skolevenninnene på Nord-Gudbrandsdal videregående vant hun Fritt Ord-konkurransen, og musikken hennes er blitt beskrevet som kjærlighetsbarnet til Taylor Swift og Odd Nordstoga. Men hva i all verden kan Innlandet tilby Synne Vo?


Kl. 11.45 (Mustadsalen)
Kunst-Verk*5: Hemmelig taler


Kl. 12.15 (Mustadsalen)
På gjensyn i Innlandet
Randi Langøigjelten  og Kyrre Dahl


Kl. 12.30
Lunsj 

*Programposten Kunst-Verk* Handler om hvordan vi bygge Innlandet på grunnsteiner av kunst og kultur? Fem kulturpersonligheter trekker linjer fra sine felt til det nye Innlandet, menneskene her, og den verdenen, de utfordringer og den tiden som ligger foran oss.

 

Vi tar forbehold om at det kan komme enkelte mindre endringer i programmet.

 

 Se programmet for Fylkeskulturkonferansen for Hedmark og Oppland 2019, 19. - 20. november, Quality Strand Hotel Gjøvik