Fylkeskulturkonferansen 2019: Josefina Syssner - Når flere blir færre

En av Sveriges fremste forskere på regional utvikling, Josefina Syssner - dosent ved Linköpings universitet, kommer til årets fylkeskulturkonferanse. - Kan bærekraft, holdbarhet og kultur befri oss fra avhengigheten av økonomisk vekst? Dr. Josefina Syssner snakker om befolkningsminskning som globalt og lokalt fenomen, og hvordan kunst og kultur kan bli Innlandets våpen i kampen for tilværelsen.

Verdens befolkning øker. Bare i Norge er vi blitt nesten 1,5 millioner flere mennesker siden 1970-tallet. Men det er i byene befolkningen øker, mens mange småsteder fremover i større og større grad vil preges av befolkningsnedgang. Hva skjer med små samfunn som bebos av færre og færre mennesker? Hvordan påvirkes sivilsamfunnet når de unge blir færre, og de gamle utgjør en stadig større del av befolkningen? Hva skjer med velferden? Og kulturen?

Meld deg på konferansen her.

Dr. Josefina Syssner er dosent i kulturgeografi ved Universitetet i Linkjøping. Syssner forsker på krympende kommuner i Sverige og utlandet, og leder i dag studieprosjektet ”Försterk lokal attraktionskraft”. Hun har vært gjesteforeleser ved universiteter i Firenze, Rostock, Münster og Namibia, og vært leder for ekspertgruppen knyttet til den svenske parlamentariske landsbygdkomiteen.

Foto: Anna ValentinssonI sin nye bok - MINDRE MÅNGA - fokuserer Syssner på lokal utvikling og utviklings- og tilpasningspolitikk på lokalt og regional nivå. Med sin egen og andres forskning i ryggen ser Josefina Syssner på kunnskapsgrunnlaget for Innlandet, og presenterer strategier for å håndtere den virkeligheten som mange kommuner står ovenfor, der bærekraft, holdbarhet og kultur erstatter, og må erstatte, avhengigheten av økonomisk vekst. Syssner mener at kommunenes utfordringer ikke kan imøtekommes ved å vri klokken tilbake. Globalisering, effektene av moderne teknologi, klimatrusselen, utfordringene med demografi og demokrati krever at vi gjør oss til eiere av fremtiden og ikke bli gårsdagens talsmenn for gårsdagens løsninger. Det er kun en vei; utvikle nye løsninger for en ny tid.

Meld deg på konferansen her: Fylkeskulturkonferansen 2019, et samarbeid mellom Oppland og Hedmark fylkeskommuner 19. og 20. november på Strand Hotell på Gjøvik. Egne priser for kunstnere og tradisjonshåndverkere.