Fylkeskulturkonferansen 2019: Kan Innlandet bygges på grunnsteiner av kunst og kultur?

I Innlandet ønsker vi kulturaktivitet og kulturopplevelser med mangfold og engasjement, for å styrke tilhørigheten, fellesskapet, identiteten og innbyggerstoltheten. Fungerer det? Spørsmålene blir stilt, og kanskje noen svar blir gitt på årets fylkeskulturkonferanse 19. - 20.  november på Gjøvik. Den første fylkeskulturkonferansen for Innlandet, eller Hedmark og Oppland fylkeskommuner som det ennå heter noen måneder. Påmeldingsfrist 8. november. Egne priser for kunstnere og husflidshåndverkere.

Bilde: Teateret i låven på Eina, R.E.D. Foto: Tone Kolaas/Kulturnett Oppland

Kunstnere og andre kulturinteresserte er invitert til Fylkeskulturkonferansen 2019 på Gjøvik 19. og 20. november.

Undersøkelser viser at innbyggerne i Innlandet i årene som kommer vil bli færre, eldre og dårligere utdannet. Kvinner flytter ut, mens mennene blir værende igjen. Samtidig peker forskning på den nære sammenhengen mellom fremmedfiendtlige holdninger og lavt utdanningsnivå, spesielt i områder med en aldrende befolkning med overvekt av menn.

Hvordan kan vi bygge Innlandet på grunnsteiner av kunst og kultur, og med det samtidig bekjempe den varslede frykten, fordommene og fremmedfiendtligheten? Dette er tema for fylkeskulturkonferansen 2019.
 
Kulturnett Oppland fylkeskulturkonferansen 2019

Se de store linjene i programmet her. Det vil komme tydeliggjøringer og ganske sikkert også noen endringer underveis. Hvem som skjuler seg bak de ulike programpostene vil bli sluppet fra og med uke 43. Dette blir spennende og interessante dager!

Konferansen er et samarbeid mellom kulturavdelingene i Hedmark og Oppland fylkeskommuner.