Kjerstin - på barrikadene for kulturen!

Innlandet har fått seg en vaskeekte kulturpolitiker! Og de vokser ikke på trær. Ikke gror de i åkeren heller, eller kommer rislende ned friske fjellbekker. De er rett og slett sjelden vare. Så ta godt imot Kjerstin Lundgård, den nye kulturpolitikksjefen i Innlandet fylkeskommune og leder for fylkeskommunens Utvalg for kultur - utvalget som håndterer alle politiske saker innenfor idrett, kunst og kultur, kulturarv, arkiv og fylkesbibliotek.

Kjerstin Lundgård (34) er ingen novise i politikken. Faktisk har hun holdt på med organisasjonsarbeid og politikk så lenge at regner man etter må hun ha startet sånn ca. i barnehagealder. Eller der omkring. Til fylkespolitikken kom hun fra kommunepolitikken i Ringsaker. En felles nominasjonskomiteen i Hedmark og Oppland Arbeiderparti ville nemlig ha Kjerstin Lundgård på andre plass på listen til fylkestingsvalget, etter fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Og slik ble det. Dermed havnet hun som leder på heltid av det nye Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune.

 

Lundgard02 Kulturnett InnlandetBilde: Kjerstin Lundgård - leder av Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune. Foto: Tone Kolaas

- Vi må snakke om, og gjøre kulturen synlig, er det første Kjerstin Lundgård sier. Kunst og kultur er dessuten et så bredt og omfattende felt at vi må få litt tid til å sette oss inn i sakene. Men heldigvis kjennetegnes kulturfeltet av mange, kompetente og engasjerte folk. Så det blir sikkert ingen mangel på gode innspill! Og at kunsten og kulturen er viktig er det jo ingen tvil om.

 

Utvalg for kultur kulturnett InnlandetBilde: Kjerstin Lundgård leder sitt første møte i Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune. Foto: Kyrre Dahl

Omfattende område

Kjerstin Lundgård legger ikke skjul på at det er et omfattende område hun har fått ansvaret for. Og selv om ikke alt henger sammen med alt - så henger mye sammen med mye, og områdene må sees i sammenheng. Hun vil at regionenes kulturelle identiteter skal løftes enda mer frem. Hun vil at folk som kommer på besøk skal ha gode opplevelser og hun vil at kunsten og kulturen skal være en felles arena med plass for alle.

Frivilligheten - en søyle for fellesskapet

Lundgård snakker dessuten varmt om frivilligheten og betydningen den har for hele samfunnet. Ikke minst for aktiviteter knyttet kultur og idrett, folkehelse, tilhørighet, integrering, demokratiutvikling og kompetanseoverføring. Frivilligheten er rett og slett en søyle som holder fellesskapet oppe. Og så er det møteplassen. Møteplassen er et ord som sitter løst i Lundgårds vokabular. Den er viktig. Den kulturelle møteplassen som beriker og inkluderer.

Plass til både profesjonelle og amatører

- Det bør dessuten være god plass til både amatørkulturlivet og de profesjonelle utøverne. For ikke å snakke om institusjonene. Et samfunn uten profesjonelle kunstnere og kulturutøvere er et fattig samfunn, og derfor må vi legge til rette slik at kunstnerne har gode forutsetninger for å utøve sin kunst. Samtidig er det viktig at amatørkulturlivet også har gode rammebetingelser og øvingslokaler, og at idretten har sine arenaer for å utøve sin virksomhet. Og ikke minst er det viktig at alle har et fokus på barn og unge og deres behov og muligheter, understreker Lundgård.

Lundgård foreleser for kulturBilde: Kjerstin Lundgård møter Avdeling for kunst og kultur på planleggings-samling på Wood hotel i Brumunddal. Foto: Tone Kolaas

Kunsten og kulturen gjør oss rausere

- Men kunsten og kulturen er jo også så mye mer enn et instrumentelt redskap for identitet og attraktivitet, fellesskap og tradisjoner, legger Kjersti Lundgård til. - Den er uforutsigbar og uberegnelig, den er individuell og kollektiv på samme tid. Den utfordrer oss og skaper nye perspektiver. På sitt beste kan den gi oss mulighet til å se det vi ikke vil se, forstå det vi ikke er enige om og ikke minst utfordre våre egne holdning. Kunsten og kulturen gjør oss rett og slett rausere i møte med oss selv og andre, sier Lundgård.

Viktig å holde kulturen synlig

Lundgård legger imidlertid ikke skjul på at kunsten og kulturen også kan være vanskelig å snakke om. Den kan ikke måles og veies. Den passer ikke i skjemaer og regneark. Følgelig kan det være utfordrende å omsette kunstens og kulturens mangfoldige verdi til politisk mynt. Lundgård underslår derfor ikke at kulturfeltet har lett for å bli salderingspost i økonomisk utfordrende tider. Det liker hun dårlig. Det gjelder derfor å snakke om og holde kulturen synlig, understreker hun enda en gang. Og legger til at hun ser frem til å jobbe med kulturfeltet i hele det store, nye fylket i årene fremover.

- Dette arbeidet blir spennende, avslutter Kjerstin Lundgård med smil i stemmen. Kulturen i Innlandet har rett og slett fått seg en ny talskvinne med engasjement, taleevner, politisk erfaring og oppriktig interesse for feltet hun er satt til å lede. Det gir god grunn til å ha forventninger!