PROGRAM

FAGKONFERANSEN - NYE TERRITORIER? Desentralisert kunstpraksis. Torsdag 28. mars i Hamar teater.

Programmet for dagen (forbehold om justeringer):

 
09:30 Registrering og mingling (det går tog 0802 og 0834 fra Oslo S som er på Hamar i tide)

10:00 Velkommen / introduksjon ved prosjektleder Per Erik Fonkalsrud

10:10 Konferansier for dagen: Ingrid Blekastad, direktør for Kunstbanken Hamar

10:15 Desentralisert kunstpraksis. Eksempel - Mjøsa - et kunstprosjekt ved kurator og katalogredaktør Per Bjarne Boym.

11:00 Paneldiskusjon med kurator Eivind Slettemeås som moderator. I panelet: Kurator Per Bjarne Boym, gallerist og kunstner i WI Galleri og Atelier Hilde Rognskog, kritiker Audun Lindholm og førsteamanuensis ved UiT, Hanne Hammer Stien.

 

12:15 Kunstnerisk innslag ved Hedda Roterud Amundsen.

12:30 Lunsj, catering i lokalet.

13:30 Kunstnerinitiativ - hvorfor er dette viktig? Ved forfatter, essayist og oversetter Alexander Carnera.

14:05 Paneldiskusjon med Siri Leira fra Oppland Kunstsenter som moderator. I panelet: Essayist og oversetter Alexander Carnera, kunstner Tone Myskja, kunstner Kurt Johannessen og kultursjef i Stange kommune Solbjørg Tveiten.

15:15 Kaffepause

15:35 Internett og landskap ved stipendiat ved Institutt for kunst- og medievitenskap (NTNU) Anne Ogundipe.

16:10 Kunstnerisk innslag ved Marianne Stranger

 

16:20 Paneldiskusjon med Vilde Andrea Brun fra Oppland Kunstsenter som moderator. I panelet:

  • Anne Ogundipe, Stipendiat ved Institutt for kunst og medievitenskap (NTNU)
  • Anne Marthe Dyvi, kunstnerisk utvikler ved Bergen Center for Electronic Art
  • Andreas N. Ervik, kunstner og stipendiat ved UiO
  • Nils Ohlsen, direktør ved Lillehammer Kunstmuseum

 

17:30 Avslutningsinnlegg ved fylkeskultursjef i Hedmark Randi Langøigjelten.

17:40 Slutt

Konferansen blir strømmet live på et nettsted som opplyses senere.

Deltakeravgift som inkluderer lunsj og katalog: 700 kr for hele dagen/400 kr for deler av dagen. For kunstnere: 350 kr for hele dagen/ 200 kr for deler av dagen.


Samarbeidspartner med Hedmark og Oppland fylkeskommuner er Oppland Kunstsenter og Kunstbanken Hamar. Konferansen er støttet av KORO, Akershus fylkeskommune og Bildende Kunstneres Hjelpefond.