Kongelig åpning for Galleri Ullinsvin i Vågå

- Ingenting er umulig. Det umulige tar bare litt lengre tid. Slik kunne man kanskje formulert det når en nær tretti år gammel drøm ble virkelig i dag. For nå står det der – Galleri Ullinsvin i Vågå. Behørig feiret og åpnet av kronsprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, inviterte gjester, støttespillere, pådrivere som aldri ga opp og bygdefolk. I fire dager skal det feires. For gjennom 30 år har fotografer valfartet til Vågå for å få veiledning av mesterfotograf og fotokunstner Morten Krogvold på hans legendariske workshoper. Og i dag kunne Vågå kommune, Vågå Historielag og Morten Krogvold stolt åpne det flotte galleriet med visningsrom for kunst, tradisjonshåndverk og historieformidling.

Vår kunstinteresserte kronprinsesse ga tydelig uttrykk for at hun var imponert over galleriet og kulturbygden Vågå.

– Her har mange hobbyfotografer gjennom 30 år fått utvikle sitt blikk og sin skaperevne. Og store kunstnere som Kjell Erik Killi Olsen har fått rom til å skape. (For ikke å snakke om kunstnerne Kristen Holbø, Vågå-sommer-gruppen, Edvard Munch og Morten Krogvold selv. Red. anm.)  Side om side lever arv og tradisjon med et friskt blikk på hvem vi er. Her i Vågå kjenner jeg virkelig på hva den «draumen kan vere», det å kunne skape, leve og formidle kunst og kultur på en slik måte at det rører ved oss, sa kronprinsessen i sin tale.

Morten Krogvold galleri Ullinsvin vågå OpplandMorten Krogvold startet tidlig med å snakke om et galleri i Vågå. Men innrømmet at han ikke alltid har trodd at det skulle bli en realitet. Men troen på Vågå som fotobygd har alltid vært like stek.

Menneskene og råskapen i dette landskapet, ja den tar nesten pusten fra meg, sa Krogvold i sin tale. Han takket videre tålmodige vagværer gjennom tretti år, og la til at han syntes folket i Vågå hadde vært generøse. Og at de opp gjennom årene hadde brukt tid på alle disse «gærningene» som han med glimt i øyet omtalte sine med-fotografer og workshopdeltagere som.

Boklansering

Et resultat av disse tretti årene med workshoper er boken 2680 som samler et utvalg med bilder fra alle disse årene. Og selvsagt finnes der mange vagværer i denne fotosamlingen.

Prosessen frem mot dagens åpning har vært lang og til tider kronglete. Ulike lokaliteter har vært vurdert – før sirkelen ble sluttet og Ullinsvin ble valgt. Ullinsvin som også var det første forslaget til plassering som ble lansert.

Galleriet har allerede vært i bruk siden i sommer – selv om den høytidelige og offisielle åpningen var i dag 19. september 2019. Tilbakemeldingene fra publikum og gjestende kunstnere har vært god. Galleriet er flott og omgivelsene kan ikke vakrere bli!  

Historielaget avgjørende

I utgangspunktet var planen at Vågå kommune selv skulle finansiere og bygge Galleri Ullinsvin. Det viste seg å ikke være uten problemer, men så kom Vågå Historielag på banen. Og historielaget skulle vise seg å bli svært avgjørende. Galleriet til 13 millioner kroner er nå fullfinansiert, har ikke en eneste krone i gjeld, og for å drifte galleriet er det opprettet et eget selskap.

Ordfører Iselin Vistekleiven i Vågå var med rette stolt over det bygden kunne vise frem til både gjester og bygdefolk i dag.

Jeg sier som jeg alltid gjør når jeg står slik; er det ikke vakkert? Både Ullinsvin, Vågåbygden og kulturen? sa Vistekleiven og beskrev dagen i dag som en merkedag.

– I dag er ringen sluttet. Dette galleriet vil gi synergier langt utover nærmiljøet her i Vågå. Galleriet skal knytte sammen ny og gammel tid, vise mangfoldet innen kunst og kultur, og skape nye møteplasser, avsluttet Vistekleiven.

Det manglet for øvrig ikke på gode ord fra fjern og nær. Fylkeskultursjef Kyrre Dahl beskrev det hele som en stor bragd.

– Vågå er ikke så stort et samfunn, men det er et stolt samfunn, framholdt Dahl.

Mer om tankene og prosessen bak dagens åpning av Galleri Ullinsvin kan du lese her:

https://www.vaga.kommune.no/_f/p1/ib582a30b-e1e9-4fa2-82e1-54ac8e3e337a/masterplan-ullinsvin_sluttrapport.pdf

https://baseark.no/naering/galleri_krogvold/

Arbeidet er støttet av Oppland fylkeskommune.

Foto: Marit Brænd / Kyrre Dahl / Oppland fylkeskommune

        

Vis mer