Kulturaktiviteter er en god måte å skape aktivitet og kontakt mellom lokalbefolkning og beboere på flyktningemottakene rundt om i Oppland fylke.

Kulturaktiviteter er en god måte å skape aktivitet og kontakt mellom lokalbefolkning og beboere på flyktningemottakene rundt om i Oppland fylke. Om vi ikke kan snakke sammen, kan vi kanskje danse, synge, spille og gjøre ting sammen, tenkte noen kulturarbeider, byråkrater og politikere knyttet til Oppland fylkeskommune - og svingte seg rundt, riktig ubyråkratisk og raskt. Nå vil de ha resten av fylket med.

Oppland fylkeskommune ønsker å bidra til at flyktninger får positive kulturelle opplevelser. Fylkeskulturenheten tilbyr derfor kommunene midler for å gjøre det litt lettere for flyktninger som er utplasserte i områder der de føler seg ekstra isolerte. 

Fylkeskultursjef Kyrre Dahl har derfor sendt en forespørsel til kommunene i Oppland. Her etterspør han blant annet hvilke kommuner som ønsker å stille opp, hva de tenker å bruke midlene til og en kort beskrivelse av eventuelle tiltak.

Kultur skaper kontakt og aktivitet

- Vi ønsker å bruke kulturen som redskap for å skape positive opplevelser, sier Dahl.

Tilbudet gjelder for alle

Han sier videre at Kulturavdelingen i Oppland fylkeskommune nå velger å utvide noen av turneene i Den Kulturelle Skolesekken til også å besøke visse mottak, eller frakte barn fra mottakene til arrangementene.

- Tilbudet gjelder for alle, også voksne og foreløpig for 2016. Poenget er å komme fort i gang og å ta vare på gode initiativ. Fokus er naturlig nok kultur, men vi dekker også transport til andre gode initiativ, sier fylkeskultursjef Dahl, og legger til at Kulturavdelingen i Oppland fylkeskommune selvsagt ikke har kapasitet til å sette i gang egne tiltak. Dessuten er det kommunene og lokalt kulturliv som best vet hva som kan gjøres og hvilke muligheter som finnes. Fylkeskultursjef Kyrre Dahl oppfordrer derfor kommunen til å ta kontakt og komme med innspill og ideer. Alle initiativ må kanaliseres gjennom egen kommune.

Gjøre noe ekstra for å sikre livskvalitet

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen setter pris på tiltaket.

- Vi opplever nå den største flyktningestrømmen siden andre verdenskrig. Vi har et ansvar for å ta imot folk som kommer til Oppland på en raus og inkluderende måte, sier Hagen.

- Vi har satt flyktningsituasjonen på den politiske agendaen. En ting er å tilby det disse menneskene har krav på, men i en vanskelig situasjon må vi gjøre noe ekstra for å sikre livskvalitet. Derfor er jeg glad for den type kulturtiltak som fylkeskommunen her setter av midler til, legger fylkesordføreren til.

Kunstner og kulturarbeider-initiativ

Initiativet er inspirert av en gruppe kulturarbeidere med familier fra Lillehammerområdet som sist helg, på eget initiativ, tok kontakt med akuttmottaket Camp Lillehammer Nordseter og inviterte til danseworkshop.

Det finnes i dag ca 3000 flyktninger i mottak i Oppland og ca 1000 av dem er barn.
For mer informasjon, ta kontakt med fylkeskultursjef Kyrre Dahl på telefon 953 06 171 eller på e -post: kyrre.dahl@oppland.org

Mange smil og mye takknemlighet på akuttmottaket under danseworkshop med Jomo Silveira