Hva betyr kulturfestivalene for Oppland

Hva betyr kulturfestivalene for Oppland? Åtte kulturfestivaler i Oppland skal delta i et forskningsprosjekt for å finne ut av hvilke ringvirkninger kulturfestivalene har for fylket. Østlandsforskning skal på oppdrag for Oppland fylkeskommune gjennomføre undersøkelsen.

Kulturfestivalene betyr mye for Oppland, både for de som bor her og for reiselivet. Oppland fylkeskommune støtter flere kulturfestivaler økonomisk. Nå ønsker Oppland fylkeskommune å få mer konkret kunnskap om hva det betyr for Oppland.

- Kunnskapen vil være relevant å ta med seg videre, både for reiselivet og for den regionale utviklingen, sier leder av komité for opplæring og kultur i Oppland fylkeskommune, Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap).

Prosjektet søker å kartlegge eksisterende ringvirkninger og se på potensial for økte og langsiktige ringvirkninger i de ulike regionene i Oppland.

Resultatene kan ha betydning også for andre regioner i Norge.

- Prosjektet vil kunne gi erfaringstall vi forventer skal kunne brukes i områder med tilsvarende befolkningsstørrelse og nærings­sammensetting, sier Birgitta Ericsson i Østlandsforskning.

Følgende åtte festivalarrangører har meldt interesse for å være med i prosjektet:

Valdres:

Valdres Sommersymfoni (bildet), Rakfiskfestivalen, Jørn Hilme-stemnet og Vinjerock.

Lillehammer og Gudbrandsdalen:

Norsk Litteraturfestival - Sigrid Undset-stemnet, Peer Gynt-stemnet, Kristin Lavransdatter på Jørundgard og Fjellfilmfestivalen.

Østlandsforskning skal levere resultat av datainnsamlingen innen 1. juli 2019, men skal også levere underveisrapport i 2018. Festivalarrangørene skal gjennom innlevering av resultattall og publikumsundersøkelser bistå Østlandsforskning i dette prosjektet.

Ønsker du mer info? Ta kontakt med:

Oppland fylkeskommune: Terje Kongsrud, tlf. 958 84 995, terje.kongsrud@oppland.org

Østlandsforskning: Birgitta Ericsson, tlf. 452 26 928, be@ostforsk.no

 

Valdres Sommersymfoni 2017.  Bilder fra dag 3 - søndag 25.juni.  Heltinner og helter - Ballettaften. Foto: Tom Henning Bratlie/Valdres Sommersymfoni