Fylkeskulturkonferansen for Hedmark og Oppland 2019 - Josefina Syssner

Kulturkonferansen 2019 for Hedmark og Oppland arrangeres i år på Gjøvik. Temaet fokuserer på hvordan kunst og kultur kan være byggesteiner i utviklingen av det nye Innlandet. Konferansens første dag bød på blant annet et  interessant foredrag med svenske Dr. Josefina Syssner. Syssner snakket om utfordringene knyttet til stedsutvikling og sentralisering. Temaet har hun også omtalt i sin nye bok "Mindre många".

De fleste politikere og byråkrater har et språk for vekst, men ikke for det som faktisk ofte skjer -  nemlig befolkningsnedgang eller status quo. Dette betyr ikke at livet på mindre steder og i regionene har færre muligheter. Kun andre muligheter. Det er derfor viktig at kommunene har en beredskap som speiler den faktiske situasjonen. Til slutt tok Josefina Syssner opp de mulighetene som ligger i kulturlivet og kulturnæringene for nettopp mindre kommuner. Stikkordene er kulturlivets evne til samarbeid, evne til å se muligheter og evne til å skape fleksible arbeidsplasser med utgangspunkt i de verdiene stedet representerer. I det stedet er. Ikke i det stedet skulle ønske at det var.

Mer av Josefina Syssner her.