Kulturnett Oppland oppgraderer sidene sine. I en periode kan brukerne oppleve noe ustabilitet. dette vil rettes opp. oppgraderingen berører ikke kalender og hva skjer-funksjonen.

Kulturnett Oppland oppgraderer og forbedrer brukergrensesnittet på nettstedet. Noe ustabilitet kan forekomme i en kort periode. Kalenderfunksjonen berøres ikke av dette arbeidet.

Kulturnett oppgraderes

I dag onsdag 13. januar vil Kulturnett Oppland oppgradere sidene sine til en nyere versjon av programvaren Episerver (Episerver8). Brukerne kan da i en periode ut uke 4 oppleve noe ustabilitet på nettstedet. Dette vil bli rettet opp. Brukerne vil også se at noen av de kjente fanene ikke er synlige i en periode, fordi vi bygger om sidene. Disse fanene vil også komme tilbake.

Kalenderfunksjonen vil ikke berøres av dette arbeidet. Imidlertid vil brukergrensesnittet for lag- og foreningssider, kunstneroversikter, prosjektsider etc. bli betydelig forenklet. 

Redigering av side