Kulturrådet lyser ut utviklingsprogram for kulturinstitusjoner

Utviklingsprogrammet for kulturinstitusjoner er en av høstens satsinger fra Kulturrådet og er et treårig prosjekt. Det betyr at programmet lyses ut i tre år, tre ganger. Utviklingsprogrammet retter seg mot etablerte kulturinstitusjoner som ønsker å utvikle nye verktøy, metoder og modeller med vekt på det digitale markedet, for markedsføring, effektivisering av inntektsmodeller og tilrettelegging av informasjon til publikum. Søknadsfrist 3. september 2019.

Programmet skal bidra til å styrke verdikjedene i kulturøkonomien for å nå et større marked og et bredere publikum, og stimulerer til økt egeninntjening.

Utviklingsprogrammet har erfaringsutveksling mellom institusjonene som et definert mål. Det forutsettes at institusjoner som mottar tilskudd deler sine erfaringer underveis og etter prosjektperioden. Etablerte kulturinstitusjoner som programmerer, produserer og formidler kunst og kultur kan søke. Det forutsettes helårs drift og fast ansatte.

Les mer på kulturrådet sine egne sider her.  

Bilde: Skulpturen "Ponte Verre" Egget av glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg. Skulpturen står i Elvegata utenfor Gjøvik Kino & Scene og er en gave fra Toten Sparebank i forbindelse med Gjøvik sitt byjubileum i 2011. Foto: Tone Kolaas