LEDIG JOBB! Vil du bli vår nye sjef? Søknadsfrist 18. januar

Er du klar for nye utfordringer? Vil du bli vår nye kultursjef? Innlandet fylkeskommune trenger ny leder for seksjon Kunst og kultur - og en flott gruppe dyktige, iderike, engasjerte, positive, ansvarsbevisste og aktive medarbeidere venter på akkurat deg!

Bilde: Seksjon for Kunst og kultur er en av seks seksjoner i Kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune. Foto: Kyrre Dahl

Beskrivelse

Seksjon for Kunst og kultur har ledig 100% fast stilling som seksjonssjef fra 1. juni 2022.

Om enheten

Seksjon for Kunst og kultur er organisert i Kulturavdelingen sammen med seksjonene Den kulturelle skolesekken, Idrett, Kulturarv, Fylkesbibliotek og Fylkesarkivet
Seksjonens oppgaver er forvaltning av tilskuddsordninger, oppfølging og samhandling med kunst- og kulturinstitusjoner, Ungdom/UKM, frivillighet, samt initiere og bidra til utviklingsarbeid innen hele bredden av fagfeltet både nasjonal og internasjonalt.
Seksjonen har 13 medarbeidere inkludert seksjonssjefen.

Vi søker deg som

 • har et solid kulturfaglig ståsted
 • er en samlende, engasjert og utviklingsorientert leder
 • har evnen til stategisk og helhetlig tenkning
 • har kunst- og kulturpolitisk forståelse
 • har forståelse og interesse for ledelse og økonomistyring
 • har gode lederegenskapet og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • kompetenkte, engasjerte og hyggelige kollegaer
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • ansettelse etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • lede seksjon for Kunst og kultur og ha det faglige ansvaret, samt økonomi og personalansvar
 • lede seksjon for Kunst og kultur som en attraktiv samarbeidspartner
 • lede seksjon Kunst og kultur med vekt på mangfold som skapes i samspillet mellom kulturinstitusjoner, kunstnere, arrangement, frivillig arbeid og forvaltning
 • være leder for medarbeidere med sterk vilje og evne til samarbeid og utviklingsarbeid
 • delta i Kulturavdelingens ledergruppe

Ønskede kvalifikasjoner

 • kulturfaglig kompetanse
 • relevant utdanning fra høyskole eller universitet
 • ledererfaring generelt og endringsledelse spesielt
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • kunnskap og forståelse for forvaltningsnivåene og det poltiske nivået

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Lurer du på hva fylkeskommunen driver med? Her finner du fylkeskommunen på 1-2-3