Kunstnere tilbys produksjonslokaler i Glasslåven på Gran

Unik sjanse - vil du ha verksted på den ny-restaurerte Glasslåven på Granavollen på Gran? Gode og rimelige lokaler er nå ledig for profesjonelle kunstnere. Glasslåven kunstsenter ønsker velkommen til visning på senteret på Gran onsdag 1. juni 2016, kl 17-19.

Glasslåven kunstsenter ligger idyllisk til på historisk grunn ved Søsterkirkene på Gran på Hadeland, en time nord for Oslo.

Restaurert og varmet opp av spillvarme fra glassovn

Glasslåven ble åpnet av HKM Dronning Sonja i april 2016. Låven er restaurert etter økologiske prinsipper, og blir varmet opp av spillvarmen fra glassovnen til glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg. Det er godt inneklima med naturlig ventilasjon.

Tilrettelagt for profesjonelle kunstnere

Låven inneholder 15 studioer/verksteder for profesjonelle kunstnere. I tillegg finnes Storesal, et stort produksjonsrom for scenekunst (93 kvadratmeter, 10 meter under taket, med oppvarmet dansegulv). Det vil bli et felles grovverksted i nabobygningen. Rom i størrelse 11 m2 - 100 m2.

Både korttids- og langtidsleie og inspirerende fellesskap

Leietakere må vise til relevant utdanning eller profesjonell praksis innen kunstfag eller tradisjonshåndverk. Flere kunstnere har startet opp sin virksomhet på Glasslåven. Nå ønsker Glasslåven kontakt med interessenter som kan tenke seg å leie et av de ledige lokalene. Minst ett av studioene er reservert for korttidsleie. Glasslåven kunstsenter har residensordning for internasjonale kunstnere.

Man kan selvsagt ta kontakt utenom felles visning den 1. juni 2016, men Glasslåven kunstsenter planlegger en "opptaksrunde" før sommeren, så dette er første mulighet til å leie lokaler. Først til mølla med andre ord!

For mer info: www.glasslaven.no