Kunstnerresidenser - liste over tidligere tilskuddsmottakere og tilskuddene

Tildelingar til kunstnarresidensar. Her ser du kva residensar som har fått støtte, og kor stor støtte, sidan ordninga starta i 2014. Bilde frå Madstun.

Midler til aktivitet i 2019:        

Tildelingar til kunstnerresidensar med søknadsfrist november 2018. 
Midlane gjeld for aktivitet i 2019.
Søkjar Kommune   Tildelingssum  

Trollfilm AS

Dovre

110 000

Prosjektrom Hveem

Østre Toten

60 000

Elephant kunsthall

Lillehammer

40 000

Torbjørn Kvasbø

Ringebu

80 000

Harpefoss Hotell

Sør-Fron

150 000

Residens Eina Danz

Vestre Toten

150 000

Fjelldansen

Nordre Land

100 000

Madstun

Søndre Land

100 000

Til saman for 2019

 

790 000

 

Midler til aktivitet i 2018:    

Tildelingar til kunstnarresidensar med søknadsfrist november 2017.
Midlane gjeld for aktivitet i 2018.  
Søkjar   Kommune   Tildelingssum  

Madstun AS

 

2018: 100 000
2019: 100 000
2020: 100 000

Prosjektrom Hveem

Østre Toten kommune

50 000

Glasslåven

Gran kommune

80 000

Elephant kunsthall

Lillehammer kommune

40 000

Harpefoss hotell

Sør-Fron kommune

2017: 150 000
2018: 150 000
2019: 150 000

R.E.D

Vestre Toten kommune

2017: 150 000
2018: 150 000
2019: 150 000

Fjelldansen

Nord-Aurdal kommune

2017: 100 000
2018: 100 000
2019: 100 000

Til saman for 2018

 

670 000

 

Midler til aktivitet i 2017: 

Ved fjerde søknadsrunde vart fristen flytta til 1. november 2016. Dette vart gjort for å kunne imøtekomme residensane sitt ynskje om å vere kjend med tildelinga for påfølgjande år i desember/januar, i staden for tett på sommar då residensar ofte går føre seg. Midlane som vart tildelt i desember 2016, gjeld for 2017. Det kom inn fjorten søknadar.         

Tildelingar til kunstnarresidensar med søknadsfrist november 2016.
Midlane gjeld for aktivitet i 2017.  
Søkjar   Kommune   Tildelingssum  

Madstun

Søndre Land kommune

50 000

Elephant kunsthall

Lillehammer kommune

35 000

Harpefoss hotell

Sør-Fron kommune

2017: 150 000
2018: 150 000
2019: 150 000

Prosjektrom Hveem

Østre Toten kommune

35 000

(S)elswhere

Sel kommune

30 000

Glasslåven

Gran kommune

100 000

Nina Dreyer Henjum

Øyer kommune

50 000

R.E.D

Vestre Toten kommune

2017: 150 000
2018: 150 000
2019: 150 000

Fjelldansen

Nord-Aurdal kommune

2017: 100 000
2018: 100 000
2019: 100 000

Semund Svelle

Lillehammer kommune

50 000

Til saman for 2017

 

750 000

 

Midler til aktivitet i 2016:
Søknadsfrist mars 2016

Tildelingar til kunstnarresidensar med søknadsfrist mars 2016:
Midlene kunne brukes i 2016

Søkjar

Kommune

Tildelingssum

Fjelldansen

Nord-Aurdal kommune

90 000

Trollfilm

Dovre kommune

90 000

Kunstland

Søndre Land

50 000

Glasslåven

Gran kommune

150 000

(S)elswhere

Sel kommune

30 000

Madstun AS.

Søndre Land kommune

100 000

R.E.D

Vestre Toten kommune

200 000

Falland

Søndre Land kommune

50 000

Harpefoss Hotell (2.år, tildelt 2015)

Sør-Fron kommune

100 000

Til saman for 2016

 

860 000

 

Midler til aktivitet i 2015: 
Søknadsfrist mars 2015

Tildelingar til kunstnarresidensar med søknadsfrist mars 2015:  
Midlene kunne brukes i2015
Søkjar   Kommune   Tildelingssum  

(S)elswhere,

Sel kommune

35 000

Frikar, Fjelldansen

Nord-Aurdal kommune

85 000

Harpefoss hotell

Sør-Fron kommune

2015: 100 000
2016:100 000

R.E.D Residency Eina Danz

Vestre Toten kommune

200 000

Glasslåven

Gran kommune

100 000

Falland

Søndre Land kommune

50 000

Madstun AS

Søndre Land kommune

90 000

Elephant ved Mads Andreas Andreassen

Lillehammer kommune

27 000

Til saman

 

682 000

 

Midler til aktivitet i 2014: 
Søknadsfrist april 2014

Tildelingar til kunstnarresidensar med søknadsfrist april 2014:
Midlene kunne brukes i 2014  
Søkjar   Kommune   Tildelingssum  

(S)elswhere, mikroresidens

Sel kommune

8000

Frikar, Fjelldansen

Nord-Aurdal kommune

135 000

Harpefoss hotell

Sør-Fron kommune

90 000

R.E.D Residency Eina Danz

Vestre Toten kommune

175 000

Glasslåven

Gran kommune

80 000

Falland

Søndre Land kommune

50 000

Til saman

 

538 000