Kunstnerstipender på tilsammen kr 550 000 fra Oppland fylkeskommune delt ut

Stipend til Bjørn Kåre Odde (Lom), Aleksander Stav (Gran), Maja Bekken (Otta), Henning Olav Espedal (Kapp) og Leif Høghaug (Gran). Bilde fra venstre: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Leif Høghaug, Kjersti Krageberg (kultursjef Østre Toten kommune, som tok i mot stipendet på vegne av Henning Espedal, Maja Bekken, Aleksander Stav, Bjørn Kåre Odde og fylkeskultursjef Kyrre Dahl.

Hvert år deler Oppland fylkeskommune ut kunstnerstipender til unge og etablerte kunstnere. Oppland fylkeskommune har to kunststipendordninger: Kunststipend for kunstnere i etableringsfasen og Arbeidsstipend for etablerte kunstnere

I år ble det sendt inn til sammen 45 søknader om kunstnerstipend. Dette er en kraftig økning fra tidligere. Til sammenligning var det 20 kunstnere som søkte om stipend i fjor.

Stipendkomiteen som i år har behandlet søknadene har bestått av: Hallfrid Velure, Solveig Rønningen, Tone Nyseter, Carina Gjelsvik, Thomas Bjerke og Kyrre Dahl. Sekretær for komiteen var Marit Brænd.

 

Mottakere av kunstnerstipend fra Oppland fylkeskommune 2017:

  • -        Bjørn Kåre Odde (Lom): Kunststipend for kunstnere i etableringsfasen.
  • -        Aleksander Stav (Gran): Kunststipend for kunstnere i etableringsfasen
  • -        Maja Bekken (Otta): Kunststipend for kunstnere i etableringsfasen
  • -        Henning Olav Espedal (Kapp): Arbeidsstipend for etablerte kunstnere
  • -        Leif Høghaug (Gran): Arbeidsstipend for etablerte kunstnere

 

Stipend for unge kunstnere i etableringsfasen

Stipend for unge kunstnere i etableringsfasen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som bor og har sitt virke i Oppland. Unge kunstnere, under 35 år, innen alle kunstuttrykk, som er bosatt i Oppland, eller som har som hensikt å etablere seg i fylket i løpet av stipendperioden, kan søke om stipend. Stipendene er på kr 50 000.

Følgende stipend er delt ut i år:

 

Stipend unge kunstnere i etableringsfasen 2017:

Bjørn Kåre Odde

Begrunnelse: Bjørn Kåre Odde er utdannet folkemusiker og holder et høyt nasjonalt nivå innen sitt felt. Han har utdannelse fra Norges Musikkhøgskole i utøvende folkemusikk, og har nå flyttet tilbake til Lom.

Odde har mange suksessfulle og spennende prosjekter bak seg allerede, tross sin unge alder, både som utøvende musiker, men også som komponist. Sistnevnte har han spesielt utmerket seg både nasjonalt og internasjonalt med komposisjonen og bestillingsverket Snilla Patea, for kor og solo fele.

Han har fått en rekke priser som Folkealarmprisen, Toneprisen og Øivind Berghs minnepris. De kommende årene ønsker Bjørn Kåre å jobbe med komposisjoner og utvikling av ny musikk, dokumentasjonsarbeid i Ottadalen, samt jobbe med nyskapende musikkonsept med andre folkemusikere

Hele komiteen er enstemmig i at Bjørn Kåre Odde er en musiker som viser stort kunstnerisk spenn og har stor profesjonalitet i alt han gjør. Bjørn Kåre vil være en stor ressurs i Oppland, som vi forventer å både se og høre mye fra de kommende årene.

 

Stipend unge kunstnere i etableringsfasen 2017: 

Aleksander Stav

Begrunnelse: Aleksander Stav er 34 år og er bosatt i Gran kommune. Han har master i fine art fra Universitetet i Bergen og tross sitt unge kunstnerskap har han allerede hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger i Skandinavia, Storbritannia, USA og Brasil, samt gjennomført en rekke utsmykninger i Norge.

Stavs kunstneriske praksis utforsker berøringspunkter mellom natur, kulturhistorie og teknologi. Arbeidene viser ofte til et menneskeskapt, kunstig, idealisert konsept om naturen. Som kunstner er en nærmest programforpliktet til å rette søkelys på det kritikkverdige i samfunnet.

I Stavs siste verk «Ota Benga» - en skulpturgruppe i brent tre, skildres en pygme i samvær med tre sjimpanser. Otta Benga er et verk som bygger på en helt konkret fortelling fra historien, og viser den inhumane behandlingen av Ota Benga, som del av verdensutstillingen i St. Louis i 1904 og senere Bronx Zoo. Verket viser hvordan en grusom umenneskeliggjøring utøves på noen som er dømt til å være utenfor den vestlige normaliteten.

Stav setter her søkelys på konsekvensene av kolonisering og kontroll av den ville naturen gjennom et historisk eksempel. Løftet inn i samtidens kunst, gis imidlertid fortellingen ny betydning og får slik en innvirkning langt ut over egen historie. Med denne skulpturen vant Stav Høstutstillingsprisen 2017.

I tillegg til en sterk konseptuell tilnærming som evner å inkludere betrakteren, ser vi også i Stavs kunstnerskap et mesterlig håndverk og et spennende allsidig materialbruk. Stavs skulpturer er utført med perfeksjonisme og presisjon uavhengig av hvilket material han jobber med. En slik materialkunnskap og materialbeherskelse er imponerende og sjelden.

Aleksander Stav har bl.a. mottatt diversestipend, arbeidsstipend og Statens kunstnerstipend – og i år ønsker vi i OFK å tildele han stipend for unge kunstnere, på kr. 50 000,-   Vi er spente på å følge dette kunstnerskapet videre.

 

Stipend unge kunstnere i etableringsfasen 2017:

Maja Bekken

Begrunnelse: Maja Bekken er 27 år og kommer fra Otta. Hun er utdannet skuespiller fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og har bakgrunn fra danselinja ved Vinstra videregående skole.

De siste årene har hun turnert med det anerkjente franske scenekunstkompaniet Compagnie Philippe Genty og har også medvirket i The great pretenders sin produksjon Kongsemnerne, som ble skapt og vist på Otta i 2015. Hun har også vært regiassistent på Peer Gynt ved Gålåvatnet.

Maja Bekken søker stipendet for å etablere og videreutvikle seg som scenekunstner i Norge etter flere år på turne. Hun ønsker å ha Otta som base for sitt arbeid og utvikle sine arbeider med kunstnere bosatt i regionen i tillegg til å bringe andre kunstnere og produksjoner hit.  

Maja Bekken har jobbet mest med scenekunst med sterk visualitet, store sceniske bilder og bruk av dukker, figurer og objekter som en del av uttrykket, og ønsker å jobbe videre med den type sceniske uttrykk og virkemidler.

Det er sterkt ønskelig at kunstnere med den type profesjonalitet og erfaring som Maja Bekken har, etablerer seg og arbeider i Oppland. Synergier mellom et internasjonalt nettverk, høy kunstnerisk kvalitet og vilje til å bruke dette i en regional kontekst, fører ofte til spennende arbeider, både kunstnerisk og for publikum. Maja Bekken tildeles derfor stipend for unge kunstnere i etableringsfasen, på kr. 50 000,-

 

Arbeidsstipend 

Arbeidsstipend for etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til i stipendperioden å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk.

Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Oppland kan søke om arbeidsstipend. Hvert stipend er på kr 200 000 og utbetales over ett eller to år etter nærmere avtale.

Følgende kunstnere vil motta arbeidsstipend i 2018:

 

Arbeidsstipend for etablerte kunstnere perioden 2018-19

Henning Olav Espedal

Begrunnelse: Henning Olav Espedal er bosatt i Østre Toten, har hovedfag fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og kunstutdannelse fra Italia og Nansenskolen. Han har hatt en rekke utstillinger både i Norge og Kina og han har utsmykket flere offentlige rom som Pilegrim på Lena og Vandrer på Peder Balkesenteret.

Espedal støper blant annet i bronse, samtidig som han arbeider i tre og leire. Å støpe i bronse har lange tradisjoner, og i verket Pilgrim ser vi et eksempel på Espedals skulpturer i bronse. Fremstillingen bryter imidlertid med den tradisjonelle fremstillingen av maskulinitet, der krigeren, kongen, eller Guden er i fokus. Skulpturen fremstår som ydmyk, ekte, og nærme oss selv. Espedal lager slik ikke bare «menn til hest», men skaper relevante tidsaktuelle verk som samtidig har noe av de tradisjonelle materielle og håndverksmessige kvalitetene over seg.

Kvalitet, men også konseptualitet ser vi videre i Espedals installasjoner der han ofte jobber med sammenstilling av lyd og skulptur. Espedal er opptatt av overgangen fra produksjonssamfunn til konsumsamfunn, samt utfordringene dette bringer med seg. Noen av Espedals skulpturelle lyd-installasjoner spiller direkte på den tvetydige rollen mellom kunsten og kunstnerens aktive og passive rolle. Både som kritisk betrakter og som del av et samfunnssjikt som driver utviklingen videre.

I Espedal ser vi en allsidig, dyktig og høyaktuell kunstner som skaper visuelle sterke verk. Vi ser en kunstner som evner å sammenfatte og implementere ulike materialer og media som forsterker totaliteten. Og vi ser en kunstner som evner å se seg selv og kunsten fra et kritisk ståsted.

Dette ønsker vi å berømme og tildeler herved Henning Olav Espedal stipend for etablerte kunstnere på Kr. 200 000,-  

 

Arbeidsstipend for etablerte kunstnere perioden 2018-19

Leif Høghaug

Begrunnelse: Leif Høghaug er født, oppvokst og bosatt på Gran på Hadeland. Han har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap og jobber som forfatter oversetter, samt som timelærer ved forfatterstudiet i Bø.

De siste årene har han gitt ut både diktsamlinger og oversatte verker, og han har en allsidig bakgrunn som forlagsredaktør og skribent, både som frilans litteraturkritiker og som bidragsyter til flere antologier. Den siste diktsamlingen er helt fersk; Kommunion 2017 kom ut nå i oktober.

Høghaug har skrevet kontrakt med Samlaget om å oversette James Joyces verk Finnegans Wake, med utgivelse i 2020.

Høghaug søker stipendet for å kunne arbeide fulltid med dette svært krevende prosjektet. Finnegans Wake er en av verdenslitteraturens merkeligste og mest særegne tekster. Boka kom ut i 1939 og regnes som et av de største litterære kunstverkene fra det tjuende århundre.

Mange mener romanen er uforståelig og uoversettelig. Men Høghaug er ikke enig. Han har som den aller første i Norge startet oversettingsarbeidet. Det blir et eksperiment der oversettelsen består av en blanding av nynorsk, hadelandsdialekt og andre dialekter.

Oversettelsen av Finnegans Wake til norsk vil være en litterær og kunstnerisk bragd og Høghaugs arbeid med prosjektet vil blir viet stor oppmerksomhet både i den norske og irske litterære offentligheten. Oppland fylkeskommune har vedtatt en Kulturstrategi der videreutvikling av Litteraturfylket Oppland er et satsingsområde.

Høghaugs oversettelsesarbeid er et spenstig og eksperimentelt prosjekt på litteraturfeltet, og han tildeles derfor arbeidsstipend for etablerte kunstnere på kr. 200 000.