Made in Ringebu 2021 - Senter for keramisk kunst

Nesten i det stille er en ny nasjonal og internasjonal kunstinstitusjon i ferd med å vokse frem i Ringebu. Vi anbefaler et besøk. Det er en stor opplevelse å besøke utstillingene ved Senter for keramisk kunst i Ringebu prestegard. Utstillingene ble åpnet lørdag 12. juni og er åpne til 12. september 2021. (NB: Artikkelen er under utarbeidelse)

Senter for keramisk kunst i driftsbygningen ved Ringebu Prestegard er en nyetablert arena for innovative prosjekter, kunstnerisk utveksling og utvikling, drift av kunstnerresidenser og produksjon av utstillinger og workshops. Senteret består av Monumentalverkstedet, Fjøset, Trevet, og Kjøringa. Til sammen 600 m2 med keramiske aktiviteter.

Monumentalverkstedet

Keramikkverkstedet i den tidligere møkkakjelleren ved Ringebu Prestegard ble offisielt åpnet 29. juni 2020. Verkstedet på 120 m2 er utstyrt med en stor og fleksibel elektrisk keramikkovn på 2200 liter, den største elektriske studioovnen i Norge. Midlene til innkjøp av ovnen på 1 mill kr. ble gitt av Oppland fylkeskommune.

Verkstedet tilbyr fasiliteter og produksjonsmuligheter på høyde med de beste residenssteder for keramisk kunst og er allerede sammenhengende bestilt frem til langt ut i 2022, av norske og internasjonalt anerkjente kunstnere som kommer for å møtes og arbeide i Ringebu.

Monumentalverkstedet har allerede knyttet til seg en rekke anerkjente gjestekunstnere fra inn- og utland.

Senter for keramisk kunst har dessuten etablert et samarbeid med Atelier Kunstnerforbundet om residens-opphold for deres kunstnere. Første kunstner ut i denne ordningen blir Erika Stöckel, som vil komme til SKK våren 2022.

Fjøset

I Fjøset – prosjektrom finner man denne sommeren gjestekunstner Katrine Køster Holst med prosjektet “Leirens kollaps derhen og derfra” Katrine startetarbeidet i Fjøset i 2020, med utgangspunkt i installasjonen som sto igjen etter den koreanske kunstneren Hyangjong Ohs 37 søyler. Søylene ble bygget sammen med flere av kunstnerne som stiller ut på Trevet denne sommeren.

Katrine samarbeider bl.a. med kunstner og komponist Trond Lossius, og forfatter/kurator Eivind Slettemeås, som skriver bok om prosjektet. Boken lanseres under Litteraturfestivalen på Lillehammer 2022.

Pottemakeriet

For sesongen 2021 er det også etablert et pottemakeri på Trevet, med åpningstid hver dag i juli. Her vil både inviterte kunstnerne og lokale keramikere demonstrere teknikker innen dreiing, støping, bygging og modellering. Slik kan besøkende få innsikt i materialet, håndverket, prosessene og historiene som ligger bak hver gjenstand. Primus motor bak dette er Marita Eri Mo.

Kjøringa

På Kjøringa, nord for låvebrua, viser leder for Senter for keramisk kunst, kurator og kunstner/keramiker Torbjørn Kvasbø et par av sine nyeste skulpturer.

Trevet

På Trevet kan man se gruppeutstillingen «Made in Ringebu». Her presenterer kunstnere som har deltatt i workshops, seminar og brenninger på Ringebu Prestegard og i Venabygd de siste to årene arbeidene sine.

Utstillingen er kuratert av Torbjørn Kvasbø og viser at keramisk kunst omfatter et stort register av kunstneriske innfallsvinkler til materialene leire og keramikk. Selv sier Kvasbø at utstillerne flytter grensene for leirens og keramikkens relevans og anvendelse i samfunnet.

Deltagende kunstnere i år er:

 • Irene Nordli
 • Trude Westby Nordmark
 • Lin Wang
 • Sigrid Espelien
 • Piotr Nowak
 • Mingxuan Tan
 • Helen Hausland
 • Mingshu Li
 • Jørgen Haarstad
 • Nina Standerholen
 • Sofia Nömm
 •  Joseph Sivilli 
 • Samantha Albert

Når vi spør leder av Senter for keramisk kunst Torbjørn Kvasbø om hvordan det er mulig å samle verdens fremste keramiske kunstnere i Ringebu, sier han: - Keramikere bygger sterke solidariske nettverk, verden over. Det ligger i fagets mangfoldige natur: Vi vet at ingen blir gode uten at de rundt deg blir gode. Vi klarer å være i verden uten å være midtpunktet i verden. Vi deler kunnskap.

-Jeg kjenner utstillerne gjennom ulikt samarbeid, noen i mange år, og noen har jeg kjent fra de var små og elever på videregående, til de etter hvert har blitt noen av landets viktigste kunstnere.

-Vi har med tre, fire studenter her, som alle kommer til å bli av de viktigste kunstnerne våre om noen år. De skal vi ta vare på, understreker Kvasbø og legger til at han håper Senter for keramisk kunst kan bestå og utvikle seg. Og at man etter hvert kan få varig driftsstøtte, slik at senteret kan ansette noen til å ha ansvar for driften. For til å drifte varig, trengs de tre K-er: Kompetanse, Kontinuitet, og Kroner, avslutter Kvasbø.

Årets prosjekt er støttet av bl.a. Innlandet fylkeskommune, Kulturrådet, Norske Kunsthåndverkere, Ringebu kommune, og Bildende Kunstneres Hjelpefond BKH.

Alle foto: Kyrre Dahl