Vellykket kulturprogram på årets maihaugkonferanse

Maihaugenkonferansen 2016 er over. Arrangørene kan se tilbake på et vellykket arrangement og konferansedeltagerne er reist hjem - med ny inspirasjon, nye ideer, nye kontakter, ny kunnskap og nye kulturopplevelser i bagasjen.

Ved siden av konferansens mange faglige programposter, er det nettopp kulturprogrammets plass i konferansen som skiller denne konferansen fra mange andre lignende møteplasser. Tema for årets treff var «Hverdagsintegrering: å knekke nøtter og løse koder». Og på spørsmål om hva som er kulturprogrammets rolle i konferansen svarer produsent i Oppland fylkeskommune, Thor Kvande, at kulturen helt fra konferansens begynnelse for ti år siden har hatt en sentral plass i programmet. 

Kulturen er en felles almenning

I en verden hvor fremmedfientlige krefter blir stadig mer høyrøstet og truende, er kulturen en integrerende og kreativ kraft, en dynamisk arena - en møteplass - som det er vår utfordring å gjøre til en felles almenning. Gjennom kulturlivet kan vi skape nye uttrykk som verken er "norske" eller "innvandret", men uttrykk for en felles kulturell kommunikasjon. Slik som for eksempel bandet The Kuraybers, som på mange måter representerer det nye Norge og Europa. Syv unge musikere fra seks europeiske land som har valgt å bosette seg i Norge, understreker fylkeskultursjef Kyrre Dahl.

Felles opplevelse og samhandling

Kunsten og kulturen kan være et uttrykk for det vi ikke så lett kan beskrive med ord - denne felles opplevelsen, denne samhandlingen der våre ulike språk og bakgrunner ikke blir en begrensning, men heller en forutsetning for å skape noe nytt. Gjennom kulturen lærer vi om "den andre". Man kan kanskje si at kulturmøtene og det flerkulturelle er et perspektiv, en visjon, en historietolkning og en virkelighetsforståelse som fokuserer på potensialer, kreativitet og kompetanse heller enn på problemer og ulik bakgrunn og bagasje.

Kultur er kommunikasjon

Derfor må kulturen ha en viktig plass i en konferanse som handler om integrering. For integrering betyr at individer og grupper skal ha rett til å ivareta sitt kulturelle særpreg uten stigmatisering. Samtidig skal vi være likeverdige og likestilte samfunnsborgere. Integrering forutsetter dessuten kommunikasjon og en to-veis prosess. Kulturen gir rom for å møtes på like fot eller nøytral grunn om man vil. Derfor er kanskje kulturen og kulturlivet en av de mest virkningsfulle og likeverdige arenaene for å styrke nettopp integreringsprosessen, avslutter Dahl.

Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, IMDi Indre Øst, Oppland fylkeskommune, Nav og Stiftelsen Lillehammer museum.

Årets program

Årets program var et møte mellom artister med røtter i Oppland, unge talenter rekruttert gjennom UKM Oppland, musikere med flerkulturell bakgrunn bosatt i Norge og internasjonale artister.

- En rød tråd for kulturprogrammet er at det alltid har inneholdt både lokale og globale uttrykk og artister. Gjennom et samarbeid med UKM Oppland har vi mulighet til å presentere unge og spennende talenter i programmet. De større artistene har kommet fra forskjellig verdensdeler med Latin-Amerika og Afrika representert de siste årene. I år har vi valgt å benytte bandet The Kuraybers, som på mange måter representerer det nye Norge og Europa. Det er syv unge musikere fra seks europeiske land som har valgt å bosette seg i Norge. I tillegg var sangeren Jelena Tomašević fra Serbia solist sammen med Kuraybers, forteller musikkprodusent i Oppland fylkeskommune, Thor Kvande.

Konferansedeltagerne fikk også høre to unge artister fra Gudbrandsdalen, begge i etableringen av sine karrierer. Mari Midtli er student i Landslinja for folkemusikk ved Vinstra Videregående skole og regnes som ett av de største talentene i norsk folkesang for tiden. Mads Erik Odde på trekkspill er masterstudent ved Musikkhøgskolen i Oslo.

DUO:i er en spennende vokal og pianoduo som nylig har blitt valgt ut til å representere fremtiden i norsk jazz av Østnorsk, Sørnorsk og Midtnorsk jazzsenter. DUO:i hadde konserter i Losjehuset i friluftsmuseet.

Programmet til konferansen finner du her:

Informasjon om artistene:

Jelena Tomašević

Jelena Tomašević sin musikkkariere begynte allerede i 8 årsalderen da hun vant sin første pris for sangen sin. Siden har det blitt mange priser og flere turneer i flere Europeiske land.

Hun er kjent for sine sterke vokalprestasjoner som strekker seg over flere sjangere fra balkansk folkemusikk til pop. Hun har gitt ut to studioalbum under eget navn i Serbia, Panta Rei fra 2008 for Ime Moje fra 2015. I tillegg har hun samarbeidet med flere musikere og deltatt på mange TV opptredener. På årets konferanse var hun solist med musikerne i Kuraybers i åpningen av festivalen og festkonserten første dag.

The Kuraybers

The Kuraybers møttes på Musikkhøyskolen i Oslo i 2012, og består av syv talentfulle musikere fra seks forskjellige land. Musikerne bidrar i bandet med ulike kulturelle og musikalske bakgrunner.

Deres felles musikalske ånd og humor brakte dem sammen, og musikken kan best beskrives som en blanding av balkan og jazz iblanda norsk og irsk folkemusikk. The Kuraybers bød på et univers fullt av kvalitet, følelser, underholdning, personlig touch og humor.

Mari Midtli og Mads Erik Odde

Mari er ei av dei største talenta vi har innan norsk folkemusikk. Ho har spesielt markert seg som ein dyktig kvedar og har allereie vunne fleire prisar for sitt talent, mellom anna Fureprisen i 2014 og Toneprisen i 2015.

Mads Erik har ein bachelor frå Norges musikkhøgskule og er til våren ferdig med fyrste året på master, der han fokuserer på å spele og arrangere slåttemusikk på trekkspel. 

DUO:i

DUO:i er en tangent- og vokalduo bestående av Emilie Bjørnstad og Audun Barsten Johnsen. Musikken deres har sterke referanser til både soul og jazz og består av både selvkomponert materiale og egne versjoner av gode gamle låter. 

Ab Intra

AB Intra er en liten dansegruppe fra Dokka med unge dansere fra regionen. Ab Intra har deltatt på UKM Oppland over flere år, så også i 2016. Ab Intra var også en del av Sjoggfest, kulturprogrammet under Ungdoms OL på Lillehammer i 2016.