Minneord om Håkon Myrdal Skoge

Takk for at du alltid generøst delte av din kunnskap og takk for ditt store engasjement for kunstformidling til barn og unge. Du har satt spor, og du vil bli savnet.

Håkon Myrdal Skoge - foto: Arnfinn Johnsen

Bilde: Håkon Myrdal Skoge, Turneorganisasjonen. Foto: Arnfinn Johnsen

Turnéorganisasjonen og Innlandet har med Håkon Myrdal Skoges bortgang mistet en av de fremste forkjemperne for profesjonell kunstformidling til barn og unge. Håkon var en drivkraft innenfor Den kulturelle skolesekken. Her var han glødende opptatt av at barn og unge skulle få det beste som den frie kunsten kunne tilby.

Turneorganisasjonen logoGjennom sine ti år som daglig leder i Turnéorganisasjonen bidrog Håkon sterkt til å videreutvikle og befeste organisasjonen som et kulturelt fyrtårn og som en av de fremste aktørene innenfor kunstformidlingsfeltet for barn og unge.  Håkon samarbeidet gjennom disse årene tett med kunstnere, ulike kunstformidlingsinstitusjoner, men ikke minst også med kommunene og de mange skolene i Hedmark.

I sitt arbeid var han en sterk pådriver for en rekke nyskapende kunstformidlingsprosjekter i samarbeid med sine kollegaer på Disen i Hamar. Håkon var gjennom disse prosjektene opptatt av den skapende eleven, som med sin egen stemme skulle være med å sette dagsorden i de ulike prosjektene og gjennom de ulike kunstuttrykkene.

Håkon så her verdien av at elever oppdaget nye sider ved seg selv og slik fikk oppleve samarbeid og mestringsfølelse på helt nye arenaer. Håkon så også betydningen av at flere fikk oppleve dette og inviterte til åpne forestillinger på kveldstid, som samlet familier på tvers av generasjoner som publikummere.

Håkon var også opptatt av samtale og dialog for slik å utvikle ny kunnskap og kompetanse om sitt arbeidsfelt. Men han kunne også stille spørsmål, som fikk de som møtte han til å måtte reflektere over sin egen forståelse av kunstformidling for barn og unge.

Med Håkon Skoges bortgang har Turnéorganisasjonen og Innlandet mistet en tydelig stemme og en stor faglig ressurs innenfor kunstformidlingsfeltet.