Fylkeskulturkonferansen 2017

En gang i året inviterer fylkeskultursjefen i Oppland alle som arbeider for og med kultur i fylket til konferanse. Denne gangen arrangeres den årlige fylkeskulturkonferansen på Lillehammer den 31. oktober - 1. november. Sted: Kulturhuset Banken og Lillehammer kino.

Barns undring og glede over kunsten! Fra Beate Juels skulpturer i skulpturparken ved Kauffeldtgården på Gjøvik.

Programmet for fylkeskulturkonferansen 2017 er ikke riktig klart ennå - men her er noen stikkord:  

-          Kristin Danielsen, Direktør Norsk kulturråd

-          Paul Collard, CEO i Creativity, Culture and Education

-          Mailen Greve, grunnlegger av Oda nettverk - for jenter I IT bransjen

-          LillehammerInstitute of Music Production and Industries (LIMPI)

-          Utdeling av stipend for unge kunstnere i etableringsfasen og arbeidsstipend for etablerte kunstnere.

-          Moddi (Pål Moddi Knutsen)

-          Og mye mer.

Barns glede og undring over kunsten kan illustrere betydningen av kunsten og kulturen! Barnehagebarn utforsker Beate Juels skulpturer i Skulturparken ved Kauffeldtgården på Gjøvik. Et prosjekt i samarbeid med Galleri Svae på Gjøvik.

Det skjer mye spennende og mye nyskaping i kunst og kulturlivet i Oppland! Sett av datoene 31. oktober til 01. november 2017. Mer informasjon kommer på Kulturnett utover høsten.

Pål Moddi Knutsen til årets fylkeskulturkonferanse 2017

Pål Moddi Knutsen har tross sin unge alder (29), etablert seg som den viktigste visekunstneren i sin generasjon og han er allerede blant annet tildelt Spellemannsprisen. Med utgangspunkt i sin nordnorske oppvekst har han utviklet et særpreget kunstnerisk uttrykk der han er tro mot sine røtter, viser mot, er uredd og ekte. I sitt seneste ambisiøse prosjekt, UNSONGS, gjør han seg til talerør for de artistene som har skrevet de politisk farligste visetekstene globalt. Så farlige at de er forbudte i store deler av verden. Pål Moddi Knutsen mottok arbeidsstipend for etablerte kunstnere i Oppland under konferansen i 2016 og spiller en konsert under middagen på årets konferanse. Vi gleder oss!

 

 

Skulpturen Ponte Verre / Egget av Ulla- Marie Brantenberg. Skulpturen står ved Kulturhuset på Gjøvik.