Museumspris til Camilla Granlien og Mari Skeie Ljones

Anders Sandvigs museumspris for 2016 til folkesanger Camilla Granlien og folkemusiker Mari Skeie Ljones.

Under St.Hans-feiringen på Maihaugen ble Camilla Granlien og Mari Skeie Ljones tildelt Anders Sandvigs museumspris. Granlien og Ljones deler prisen på kr 50.000 og fikk den for sitt arbeid med dokumentasjon og formidling av folkemusikktradisjonene i Gudbrandsdalen.

– Det er utrolig hyggelig å få Anders Sandvigs museumspris! Vi jobber jo også med restaurering, bevaring og videreføring av noe som har vært med i mange år, betydd mye for mange og som sier noe om oss som mennesker. På samme måte som Sandvig gjorde med hus og gjenstander, sier prisvinner Camilla Granlien.

Juryen begrunner tildelingen med Camilla Granliens årelange innsats for formidling av sangtradisjonen i Gudbrandsdalen og Mari Skeie Ljones sitt prosjekt «Spring du fela», et folkemusikkpoesiprosjekt der Skeie og hennes medhjelpere formidler historien til både spellemenn- og kvinner i Gudbrandsdalen.

Komiteen har bestått av Helge Sognli, seksjonsleder Maihaugen, Britt Bøhn fra De Sandvigske Samlingers Venner og fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen.