Utvalg for kultur innstiller på: Musikk i Innlandet etableres på Gjøvik

Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune er enig i at Gjøvik skal være vertskommune for Musikk i Innlandet, slik fylkesrådmannen foreslår.

Illustrasjonsfoto: Tone Kolaas

Formålet med Musikk i Innlandet er å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket. Mostphotos Det var to kommuner som søkte om å være vertskommune for ordningen i tillegg til Gjøvik; Elverum og Nord-Aurdal. I sitt forslag til vedtak mener fylkesrådmannen at Gjøvik best oppfyller kriteriene for valg av lokalisering.

Scenebilde Illustrasjonsfoto:Tone Kolaas

I tillegg peker fylkesrådmannen på at den geografiske plasseringen og regionens ulike tilbud og tjenester innenfor musikk, gir byen mulighet til å bli et nav for musikklivet i fylket.

Les mer om saken på hjemmesidene til Innlandet fylkeskommune.

Les mer om saken i sakspapirene i sak 39/20

Videre politisk behandling

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig godkjent i utvalg for kultur.

Saken skal behandles i to runder til, først i fylkesutvalget 9. juni, deretter i fylkestinget 16. – 18. juni.