Musikk i Innlandet starter opp

Ouvertyren klinger, eksposisjonen, preludiet, introen, tonen er satt, for å si det på musikkspråket. Den nye kulturinstitusjonen Musikk i Innlandet er en realitet. Arbeidet er i gang og styret hadde sitt første møte denne uken. Nå er neste milepæl å få på plass en daglig leder. Så skal organisasjonen bygges og utvikles i samspill med hele den profesjonelle musikkbransjen i Innlandet.

Bilde: Styret i Musikk i Innlandet hadde denne uken sitt første møte. Foto: Kyrre Dahl


Musikk i Innlandet er en stor satsing fra det nye Innlandet fylke. I tillegg er den en nyskapende modell med høye ambisjoner om å «… styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i Hedmark og Oppland og oppnå flere gode produksjoner, samt styrke formidlingen. Formålet er videre å legget til rette for bedre utviklingsmuligheter for profesjonelle utøvere og styrke det kunstneriske samarbeidet.» (sitat fra Rapporten Musikk i Innlandet).

Spennende nybrottsarbeid

Styreleder Randi Thorsen sier i en kommentar etter første styremøtet i Musikk i Innlandet, at styret nå har fullt fokus på prosessen med å forberede ansettelse av daglig leder for den nye kulturinstitusjonen.

Randi ThorsenBilde: Styreleder Randi Thorsen

- Å få lede arbeidet med å etablere en ny og nyskapende kulturinstitusjon, Musikk i Innlandet, sammen med et svært kompetent og engasjert styre, er ualminnelig spennende og interessant, understreker styreleder Randi Thorsen med engasjement og begeistring i stemmen. Og legger til at styrets fokus nå først og fremst er rettet mot oppgaven å få på plass en daglig leder.

-Vi har inngående drøftinger om hvilken kompetanse denne første lederen av Musikk i Innlandet må ha, hvilke oppgaver vedkommende skal løse og hvilken erfaring og personlige egenskaper vi mener er nødvendige, sier Thorsen.

Utålmodig etter å komme i gang

Thorsen sier også at hun forstår at musikkfeltet har ventet lenge og at også styret er utålmodige etter å komme i gang. Men nå står sommeren for døren, og realistisk sett kan det ikke bli noen utlysning før medio august.

- Vi skal jobbe raskt, men ikke forhaste oss. Kanskje skal vi også knytte til oss litt ekstern bistand i arbeidet med å finne den rette lederen. Det er viktig å huske at dette er starten på en kulturinstitusjon som skal vare lenge, og en god og optimal oppstart er viktig. Vi ber derfor om ørlite tålmodighet, slik at vi kan sikre at grunnarbeidet er solid og at «frasparket på hoppkanten» – for å bruke litt idretts-terminologi, blir så godt som mulig.

Sikre en god start er viktig

- Dette er virkelig nybråttsarbeid innenfor kultursektoren. Ingen andre fylker har en slik satsing som Innlandet fylkeskommune nå har satt i gang. Vi har ingen eksempler å se til, ingen lignende prosesser å kopiere. Så da må vi sikre at starten blir god og rett, understreker styreleder Randi Thorsen, og legger til at hun har et godt og kompetent styre med seg i prosessen.

Styret består av de fem styremedlemmene Morten Gjelten, Jøran Ødegård Lunde, Glenn Erik Haugland og Magnus Beite og varamedlemmene Mali Hagen Røe, Rune Johannessen og Ingrid Baukhol. Alle representerer ulike profesjoner innen musikk- og kulturlivet.

Ordning for hele det profesjonelle musikkfeltet i Innlandet

- Det er viktig å ha i minne at dette er en satsing på tvers av genre og for hele det profesjonelle musikklivet; musikerne, komponistene, produsentene, teknikerne, arrangørene og andre. Vi skal derfor lytte oss frem i prosessen og utforme, forankre og bygge opp institusjonen gjennom nær dialog med musikkfeltet og -bransjen, avslutter Randi Thorsen.

styret Musikk i InnlandetBilde: Styret i Musikk i Innlandet (fv) Jørand Ødegård Lunde; Randi Thorsen, Rune Johannesen, Morten Gjelten, Glen Erik Haugland, Ingrid Baukhol, Mali Hagen Røe. Magnus Beite var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Kyrre Dahl


Kort presentasjon av styret

Styreleder Randi Eek Thorsen er ordfører i Gran på Hadeland. Hun har sittet i flere styrer, både som medlem og leder, blant annet Norske festivaler, Teater Innlandet, Sparebankstiftelsen DnB, Norsk kulturhusnettverk og Peer Gynt på Gålå.

Nestleder Morten Gjelten er direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). Han har arbeidet i scenekunstfeltet i over 30 år, blant annet som økonomisjef ved Trøndelag Teater og direktør for Det Norske Teatret.

Styremedlem Jørand Ødegård Lunde er daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark. Hun har hatt en rekke verv og er i dag nestleder i styret til Innovasjon Norge og nestleder i styret for Valdresmusea AS.

Styremedlem Glenn Erik Haugland er komponist og kulturgründer. Han har hatt en lang rekke verv i styrer, juryer og utvalg. Blant annet har han vært leder for Norsk komponistforening.

Styremedlem Magnus Beite er låtskriver, komponist og professor. Han var med på å etablere den internasjonale pophøgskolen LIMPI på Lillehammer i 2018.

Varamedlemmer til styret

Varamedlem Mali Hagen Røe har lang erfaring fra inkubatorbedrifter, gründervirksomhet og bedriftsetablering.

Varamedlem Rune Johannessen er knyttet til Høyskolen i Innlandet, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Varamedlem Ingrid Baukhol er en del av teamet i Ungt Entreprenørskap Innlandet.

Styret velges for to år av gangen.