Nettverk av fribyer samlet på Lillehammer

NORSK LITTERATURFESTIVAL: Nettverk av fribyer samlet på Lillehammer.

Fylkesordfører i Oppland, Even A. Hagen ønsket ICORN, International Committee of Refuge Cities, velkommen til ICORNs internasjonale konferanse som i år er lagt til Oppland og Lillehammer. Konferansen arrangeres sammen med PEN International og arrangementet er knyttet til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, Nordens største litteraturfestival.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Lillehammer kommune, Norsk litteraturfestival, Litteraturhus Lillehammer, Lillehammer bibliotek, Nansenskolen, Høyskolen i Innlandet (HINN) og dikterhjemmene til nobelprisvinnerne Sigrid Undset og Bjørnstjerne Bjørnsen; Bjerkebæk og Aulestad.ICORN konferanse på Lillehammer

Fullsatt konferansesal på ICORN - International Committee of Refuge Cities, sin konferanse.

Lillehammer - friby for forfulgte forfattere

Lillehammer kommune har vært medlem av ICORN og friby for forfulgte forfattere siden 2008. I løpet av denne perioden har Lillehammer vært vertskap for forfatterne Prudence Uriri, Hai Bah Huyn og Nama Jafari. Hver forfatter bor to år i en friby.  Nylig komforfatterne  Fatemeh Ekhtesari og Mehdi Mousavi til Lillehammer.Fribyforfattere i Lillehammer

Iranske Mehdi Mousavi og Fatemeh Ekhtesari er nå fribyforfattere i Lillehammer.

Hva er en friby?

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opptil to år. Fribyene er tilknyttet organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som administrerer ordningen.

Gir forfulgte forfatterne en mulighet til å arbeide og ytre seg

For forfatterne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og at vedkommende sikres ro til å gjenoppta sitt arbeide. Som gjesteforfatter representerer han eller hun de talløse andre forfattere verden over som er forfulgt, fengslet eller for alltid er blitt brakt til taushet. Ved å være en friby tar byen ikke bare et viktig standpunkt i forhold til ytringsfrihet, men bidrar også konkret til å hjelpe eller redde et menneske.

Bor i en friby i to år

Byene forplikter seg til å ta imot en forfulgt forfatter med evt. ektefelle og barn i to år og sørge for bolig og nødvendig livsopphold. Fra og med 2001 gir staten ved Utenriksdepartementet årlig kr.100.000 til hver friby som skal dekke utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Det er Norsk P.E.N. som administrerer denne ordningen og samtidig har en rådgivnings- og kontaktrolle overfor de aktuelle byene og departementet.

Nettverk av fribyer

Det finnes i dag over 40 fribyer som er tilknyttet ICORN. Fjorten av disse er i Norge; Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Levanger, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Hva er ICORN – International Cities of Refuge Network?

ICORN, det internasjonale fribynettverket, ble etablert for å tilby forfulgte forfattere et fristed, eller en friby, hvor de skal kunne skrive og uttrykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert eller kneblet. ICORN formidler forfattere til fribyene, og bidrar til kommunikasjon mellom fribyene og forfatterne som til enhver tid er en del av nettverket.fribykonferanse

ICORN ble opprettet i 2006 som et prosjekt på Sølvberget, Stavanger kulturhus. I januar 2010 ble ICORN offisielt etablert som en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon. Et internasjonalt styre er valgt for den nye organisasjonen, og generalforsamlingen, bestående av representanter fra medlemsbyene. Styremedlem i Norsk PEN, Peter Normann Waage, er oppnevnt som observatør i ICORNs styre.

Fylkesordfører Even A. Hagens tale:

Dear guest, participants and organizers.

Welcome to the county of Oppland, and welcome to Lillehammer. The county of Oppland is known for being the lungs of Norway with all our forests. We are also known for being the food basket of Norway with our extensive agricultural production. However, we are also the home of great authors and artists.

Three Nobel Prize winning authors come from Oppland: Sigrid Undseth, Bjørnstjerne Bjørnson and Knut Hamsun. I will encourage you all to visit their inspirational homes.

From modern times, we have the authors Åsne Seierstad with her insight in both local and foreign cultures. And the deceased Stig Sæterbakken with his astonishing pen with no fear of touching the dark sides of life.

I could have mentioned so many more. Oppland and especially Lillehammer, has long traditions in welcoming great arrangements, and has a solid position in the field of literature. Lillehammer hosted the 1994 Winter Olympics and the Youth Olympics last year. Another important event that takes place in Lillehammer is the yearly Norwegian Festival of Literature, which is the biggest literature festival in the Nordic countries. I am happy to share with you that Lillehammer has applied to be an UNESCO City of Literature, which hopefully will further deepen the literature position of Lillehammer. As you all can see we have strong literature cultures and traditions in these forests and agricultural lands.

Freedom of speech is a fundamental right. I believe that it is an obligation to fight every day for the right to speech. But I have to humbly admit, some of you have tougher fights than we have in Norway.

The least we can do on our part is to support those of you who fight every day in dangerous situations for the free word. I am proud to be a part of ICORN, and I look forward to hear more from these voices.

I hope you all will have a wonderful time here in our city. That you will have time to attend the seminars, concerts and events during our festival. I hope you will be inspired. And that you will inspire others. Thank you for your time, and again, welcome to Lillehammer.

Even A. Hagen, 

Mayor of Oppland County