Filmmiljøet i Innlandet og på Lillehammer får nå enda et solid ben å stå på. Det kommende året skal brukes til å planlegge det nye "Marked for film" på Lillehammer.

Filmmiljøet i Innlandet og på Lillehammer får nå enda et solid ben å stå på. Det kommende året skal brukes til å planlegge det nye "Marked for film" på Lillehammer.

Foto: Thomas Bjerke

Marked for film skal være en nasjonal arena for presentasjon av nye og allerede utviklede produksjoner til Den kulturelle skolesekken (DKS), og en arena der filmskapere og DKS-produsenter kan møtes for å diskutere fremtidige filmproduksjoner for DKS.

Møteplass for film i Den kulturelle skolesekken
Marked for film skal i tillegg fungere som et sted for erfaringsutveksling, nettverksbygging og prosjektsamarbeid for DKS-produsenter, filmskapere og andre som jobber med film for barn og unge. Det vil bli lagt betydelig vekt på å skape gode møteplasser, samt å gjøre festivalprogrammet interessant for alle aktører i kretsløpet rundt filmen i Den kulturelle skolesekken.

En nasjonal arena
Fylkeskultursjef Kyrre Dahl understreker at dette er helt i tråd med den nylig vedtatte Kulturstrategi for Oppland 2016 - 2020.

- Film er et område der Oppland vil forsterke sin rolle som ledende i nasjonal sammenheng, sier Dahl og legger til at Oppland allerede har et stort tungt fagmiljø innen filmutdanning, Amandusfestivalen, Filmverkstedet i Oppland, DKS og mange veletablerte foretak.

- Vi velger nå å ta ytterligere et steg videre gjennom å etablere "Et nasjonalt marked for film", der spesielt Den kulturelle skolesekken er vår målgruppe. Målsettingen er et årlige arrangementet som bidrar til at flere barn og unge får tilgang til å oppleve filmproduksjoner av høy kvalitet, forteller fylkeskultursjef Kyrre Dahl.

Lillehammer perfekt som arrangementsarena
Rent praktisk tenker man seg å gjennomføre "Marked for film" som et konsentrert arrangement langs kulturaksen i filmbyen Lillehammer. Langs denne aksen ligger nye Lillehammer kino, de splitter nye verkstedrommene i Lillehammer kunstmuseum, Filmbanken, Kulturhuset Banken, Hammartun skole (1. - 10. klasse), og Lillehammer videregående. Alt av ønskede visnings- og møtesteder innen en radius på under 500 meter.

Samarbeider med UKM
Og i samarbeid med UKM - Ung Kultur Møtes, vil "Marked for film" bli fulgt av en ungdomsredaksjon, som i løpet av festivalen kommer til å blogge gjennom tekst og levende bilder om sine opplevelser.

Positiv fylkespolitiker
Også fylkespolitikerne synes ideen om et "Marked for film" er god. Politisk ansvarlig for arbeidet med Kulturstrategien og nå leder av Komite for næring, miljø og klima, Aud Hove, sier i en kommentar:

- Dette ser eg veldig positivt på. Oppland har jobba godt i mange år med DKS og Filmbussen og har eit godt grunnlag for å utvikle ein nasjonal arena for film. Dette vil dessuten bygge på noko vi allereie har i Oppland og lykkast vi med dette vil det bli nok ein fot å stå på for filmmiljøet i Oppland.

Etterspurt arena
Et marked for film i DKS er lenge blitt etterlyst, forteller leder av Filmverkstedet i Oppland Thomas Bjerke. - Vi ønsker derfor å etablere et marked for film som bringer sammen alle de gode kreftene i Norge som arbeider for at barn og unge skal få et best mulig filmtilbud. Både som publikum og som produsenter av egne verk.

Det er naturlig at dette etableres på Lillehammer, der det gjennom mange år har blitt jobbet aktivt og godt med å bygge opp filmens fulle utviklingskjede, fra en meget anerkjent barnefilmklubb og tiltak som gir barn og unge deres første erfaringer som selvstendige filmskapere, via Norges høyeste filmutdanninger, til uovertrufne visningsfasiliteter og et stadig sterkere profesjonelt filmmiljø, avslutter Bjerke.

Samarbeider med Amandus-festivalen
Oppland fylkeskommune ønsker nå å sørge for at dette blir realisert, med Lillehammer som det naturlige samlingsstedet, og Amandusfestivalen som den selvsagte rammen.

Alle foto: Thomas Bjerke/Filmbussen/Filmverkstedet i Oppland (FiO)

Vil du vite mer om planene om et "Marked for film"? Ta kontakt med:

Thomas Bjerke, leder av Filmverkstedet i Oppland: thomas.bjerke@oppland.org

Kyrre Dahl, fylkeskultursjef i Oppland: kyrre.dahl@oppland.org

Foto: Thomas Bjerke