Innspillskonferanse til arbeidet med ny kulturmelding

Innspillskonferanse til ny kulturmelding - 1. november 2017 på Lillehammer

Hedmark og Oppland fylkeskommuner ved fylkeskultursjefene Randi Langøigjelten og Kyrre Dahl, går sammen om å arrangere en innspillskonferanse i forbindelse med utarbeidingen av den nye statlige kulturmelding. Den nye kulturmeldingen vil være den første på 14 år. Konferansen arrangeres på Lillehammer. Mer info kommer senere, men merk datoen.

Bakgrunnen er at Regjeringen og kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt i gang arbeidet med ny kulturmelding – den første kulturmeldingen på 14 år. Departementet skriver på sine sider om meldingen at:

Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Arbeidet skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer. Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og det vil blant annet bli viktig å vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

Kulturdepartementets ambisjon med denne konferansen er å bidra til å sette i gang en bred samtale og debatt om fremtidens kulturpolitikk. Vi inviterer meningsbærere og foredragsholdere både innenfra og utenfra kultursektoren, fra både inn- og utland, som ser med ulike blikk på kulturpolitikken og utfordrer til debatt. Dette er altså ikke en innspillskonferanse i tradisjonell forstand. Det vil bli gitt anledning til å komme med innspill senere i prosessen frem mot planlagt behandling av kulturmeldingen i Stortinget våren 2019.3. mai 2017 ble det arrangert en oppstartkonferanse for arbeidet med meldingen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland sin tale under oppstartskonferansen finner du her. 

Program og innleggene på oppstartkonferansen finner du her. 

Pressemelding om den nye kulturmeldingen finner du her