2 millioner til folkedansen

Innlandet fylkeskommune har igangsatt et forprosjekt som skal gi anbefalinger om kortsiktig og langsiktig innsats for å løfte folkedansen i Innlandet. Fylkestinget har avsatt 2 millioner kroner til formålet.

Bilde fra Jørn Hilme-stemnet. Foto: Cathrine Dokken


Folkedansen har en spesiell plass i Innlandet, tett knyttet opp mot de rike folkemusikk­tradisjonene. I flere deler av fylket er fortsatt dansen en viktig del av del av sosial samværsform. Det er også hvite flekker på kartet – med mangel på arenaer hvor tradisjonsdans er en del av samværsformen, få - eller ingen - tradisjonsbærere og ildsjeler, samt begrenset tilgang til å tilegne seg kunnskap om tradisjonelle danseformer.

Følgende sitat er hentet fra vedtatt fylkesbudsjett 2021-2024:

Som en oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 95/20 foreslår administrasjonen 2 mill. kroner til et forprosjekt for å avklare den videre satsing innen folkedans i Innlandet. Denne satsingen må også ses i sammenheng med videreutvikling av de øvrige dansemiljøene i Innlandet.

folkedansIllustrasjonsbilde fra Jørn Hilme-stemnet. Foto: Cathrine Dokken


Valdres – med sterke miljø

Særlig har fylkestinget pekt på de sterke tradisjonsmiljøene i Valdres som et utgangspunkt for et løft innen folkedansen. Her arrangeres årlig Jørn Hilme-stemnet, den eldste folkemusikkfestivalen i Norge. Festivalen har dans som et varemerke og arrangerer kurs og kappleik, og viser sceniske produksjoner. Strunkeveko, ei kursuke for ungdom, arrangeres samme uke som Jørn Hilme-stemnet.

FRIKAR er også en sentral aktør i Valdres. FRIKAR produserer moderne danseforestillinger, med rot i gamle, norske tradisjoner. Barn og unge tilbys kurs som arrangeres av FRIKAR-Akademiet.

Hele fylket

Arbeid med folkedansen skal gjelde hele fylket. Innlandet fylkeskommune har derfor invitert bredt sammensatt gruppe som skal utgjøre en referansegruppe. Gruppen er bedt om å levere en anbefaling om viktige innsatsområder for å styrke feltet. Noen definerte problemstillinger til gruppa:

 • Hva ønskes oppnådd med satsing på folkedans; lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt?
 • Hvilke miljø skal arbeidet med folkedansen omfatte?
 • Hvem skal samarbeide om satsing på folkedans i Innlandet?
 • Hvilke modeller for samarbeid om folkedans er hensiktsmessige?
 • Særlige utfordringer knyttet til satsing på folkedansen.
 • Vekstpotensial og behov i miljøet og hos de som skal arbeide med prosjektet.
 • Kompetansebehov og gjennomgang av sentrale utdanningsinstitusjoner: kurs, videregående skole, folkehøgskole, høyere utdanning.

Det er en målsetting at gruppa skal levere sin anbefaling for videre arbeid i midten av oktober 2021. Anbefalingen legges til grunn for videre politisk behandling.

referansegruppen

Bilde:Teams-møte med referansegruppen

Medlemmer referansegruppe:

Følgende har takket ja til å bidra med sin kompetanse i arbeidet:

 • Gudbrandsdal Folkemusikklag: Bjørn Kåre Odde
 • Hedmark Folkemusikklag: Anne Nilssen
 • Valdres Folkemusikklag/ Valdres Folkemusikkarrangement AS: Knut Aastad Bråten
 • Nord-Aurdal kommune: Renate Remme Øverseth
 • Folkedanser, freelancer: Martin Myhr
 • Folkemusiker, danser og komponist: Vegar Vårdal
 • FRIKAR: Hallgrim Hansegård
 • Norsk senter for folkemusikk og folkedans: Ellen Krageberg

I tillegg vil Ingunn Bekkevoll Tarebø og Terje Kongsrud delta i gruppen fra Innlandet fylkeskommunes administrasjon.

Vi du vite mer? Kontakt Ingunn Bekkevoll Tarebø eller Terje Kongsrud