Ny utstilling på Peder Balke-senteret

For en tid tilbake skrev vi om åpningen av den store Peder Balke utstillingen på The Metropolitan Museum of Art i New York (NYC). Men det er ikke bare i utlandet det satses på Balkes kunst. Også her hjemme arbeides det nå målrettet med å samle kompetansen om Peder Balke og gjøre bildene hans tilgjengelige for et større publikum. 20. mai åpner ny utstilling om Peder Balke på Peder Balke-senteret på Østre Toten.

Peder Balke-senteret på Østre Toten med skulpturen Allium av Sverre Wyller i forgrunnen

Interessen for Peder Balke - kunstneren med røtter på Helgøya og Toten, er altså stor ute i verden. Men hva skjer her hjemme? Vi spør leder av Peder Balke-senteret på Østre Toten, Grethe Steensen:

- Som prosjektleder ved Peder Balke-senteret, er det en stor glede med det økte – og velfortjente -fokuset som Peder Balke er i ferd med å få, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utstillingene i Tromsø, London og nå i New York, sammen med utallige mediaoppslag, har ført til en etterspørsel og et fokus som vi bare kunne drømme om for få år siden. Dette sammen med det faktum at Peder Balke fortsatt er den nordiske kunstneren som er best representert i Louvre, bygger opp under hvor stort og viktig vi kan gjøre Peder Balke-senteret. Vi har en unik sjanse til å ta et nasjonalt eierskap til Peder Balke.

Bildene er en gave til fru sorenskriver Weidemanns femtiårsdag

Østre Toten kommune sitter på en kulturskatt som vi er alene om. Her malte Peder Balke hele 12 veggmalerier i 1834, bestilt av sorenskriver Christopher Christian Weidemann til hans kones Marie Magdalene Weidemann sin  50-års-dag 3.august 1834.  Selv om det er flere garder på Toten som har veggmalerier av Peder Balke, er Billerud den eneste som er i offentlig eie og dermed enkelt kan gjøre maleriene tilgjengelige for publikum. Det er nærmest en offentlig forpliktelse. Garden ligger vakkert til i hellingen ned mot Mjøsa og nærmest ber om å knytte sammen Helgøya, Ringsaker for øvrig og Toten. Peder Balke sin tid på Toten er en viktig del av historien.  Vi er så heldige at vi har mottatt en stor gavesum til antikvarisk restaurering. Dette ble forløsende for flere tilsagn og bevilgninger og har gitt et stort løft. Den fredete bygningen har et stort vedlikeholdsbehov. Tilbakeføring og rekonstruksjon er godt i gang.

Peder Balke-senteret skal være en møteplass

Vi forvalter, ivaretar og formidler et nasjonalt fredet kulturminne. Kjernen i all vår virksomhet er veggmaleriene av Peder Balke. I tillegg driver vi et galleri med skiftende utstillinger med samtidskunst. Et eget utstillingsutvalg programmerer disse utstillingene.

Grethe Steensen legger vekt på at Peder Balke-senteret skal være en møteplass hvor et bredt publikum skal kunne få gode kunst-, kultur- og naturopplevelser, samt tilegne seg kunnskap. Senteret skal ha en nasjonal status, framstå som et komplett rekreasjonstilbud for hele familien og være en viktig aktør for reiselivet.

Ny basisutstilling om Peder Balkes kunst

20.mai kan vi invitere til utstillingsåpning i galleriet. I tillegg til «Sverre Wyller – nye skulpturer», åpner vi samme dagen en ny basisutstilling om Peder Balke. Dette har vært et stort savn lenge. Nå blir det mulig for gjestene våre å sette seg litt mer inn i Peder Balkes liv, kunst og historie. Vi håper og tror den blir godt mottatt. Det utarbeides også egen hjemmeside for Peder Balke-senteret. Den ferdigstilles og legges ut i månedsskiftet mai/juni 2017.

Suksess for Balke i New York

Balke vokste opp på Helgøya i Hedmark, men bodde flere år på Toten i Oppland. Og det er her Peder-Balke senteret ligger. Men nå er det altså publikum i verdensmetropolen New York som kan oppleve Balkes kunst på nært hold. Mandag 10. april åpnet Utstillingen "Peder Balke: Painter of Nothern light" på The Metropolitan Museum of Art - The Met. Utstillingen stå til 9. juli. Utstillingen viser 17 av Peder Balkes malerier, alle lånt ut fra private samlinger.​

Stor støtte til satsingen på Peder Balke

Ved åpningen av utstillingen "Peder Balke: Painter of Nothern light" i NY deltok en delegasjon fra Oppland, bestående av fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Anne-Marte Kolbjørnshus, leder komite for opplæring og kultur, Tomas Gjetmundsen, Peder Balke-senteret, Guri Bråthen, ordfører i Østre Toten kommune, fylkesvaraordfører Ivar Odnes og fylkeskultursjef Kyrre Dahl. 

Fylkesordfører Even A. Hagen ser store muligheter i Peder Balkes kunst

For fylkesordfører Even Aleksander Hagen er det spennende å følge Peder Balkes kunst ut i verden, og se den oppmerksomhet bildene får fra publikum og fra noen av verdens mest prestisjetunge kunstinstitusjoner; National Museum i London og The Metropolitan Museum of Art i New York.

- Oppland fylkeskommune mener vi sitter på en skatt, som for mange fortsatt er skjult. Peder Balke sine malerier blir stadig mer anerkjent internasjonalt. Vi deltok da det ble åpnet en stor utstilling i London noen år tilbake, og fylkeskommunen var på nytt tilstede på The Met i New York. Det er inspirerende å se norsk kultur innta verdens største museer.

- Vi er selvsagt opptatt av hvordan vi kan utnytte potensialet til det fulle. Det jobbes godt fra fagfolkene våre for å videreutvikle produktet, både kunstnerisk og i reiselivssammenheng. Og jeg tror og håper at Peder Balke-senteret på Toten kan bli et hjerte i et nettverk som formidler livsverket hans.

Internasjonalt nettverk og gode samarbeidspartnere avgjørende

Men uten gode, faglige samarbeidspartnere er det vanskelig å spre kunnskapen og kompetansen om Peder Balkes kunst. Vi spør derfor initiativtaker og samarbeidspartner for The Metropolitan Museum of Art Dr.philos. Knut Ljøgodt - hva han tenker om utstillingen i New York (NYC) så langt? Utstillingen på The Met er blitt til etter et initiativ fra Ljøgodt og kommer som et direkte resultat av National Gallery i London og Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø sine store utstillinger 2014-15.

- Lanseringen av Peder Balke i New York  og USA må beskrives som en suksess! Ljøgodt legger ikke skjul på at han er fornøyd. - Utstillingen Peder Balke: Painter of Northern Lights i Metropolitan Museum her i NYC består av 17 maleri av Balke, samt noen verker av hans norske samtidige; hans lærer J.C. Dahl, samt Thomas Fearnley og August Cappelen. De fleste av verkene er utlånt fra privatsamlinger her i NYC (Asbjørn Lunde, Mickey Cartin, samt The Hearn Family Trust). I tillegg inkluderer den to større versjoner av maleriet Nordkapp, utlånt fra henholdsvis Sparebankstiftelsen DNB og Christen Sveaas' samling:

Symposium om Balke trakk rundt 200 deltagere i travle NYC

Fredag 21. april ble det dessuten avholdt et symposium for å markere utstillingen. Symposiet ble arrangert av The American Scandinavian Foundation / Scandinavia House, i samarbeid med Metropolitan Museum of Art og Dr.philos Knut Ljøgodt, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB:

Det var over 100 påmeldte til symposiet, men nesten dobbelt så mange møtte opp - på en fredag ettermiddag i travle NYC! Det var mange fra kunstlivet - samlere, kuratorer, kritikere, kunstnere. Blant andre representanter for fremtredende institusjoner som National Gallery of Art, Washington, Philadelphia Museum of Fine Arts, og selvsagt Metropolitan Museum - men også mange allment interesserte. Det var svært positiv respons, og interessante diskusjoner underveis, kan Ljøgodt fortelle. 

Knutepunkt for formidling

Det jobbes godt for å gjøre Peder Balke-senteret på Østre Toten til et knutepunkt i formidlingen av Balkes kunst. Og det handler selvsagt ikke bare om bildene til Peder Balke. Det handler også om å la Balkes bilder være med på å gi andre kunstnere oppmerksomhet og nye muligheter. Og ikke minst gi publikum gode opplevelser.

Arbeidet godt forankret i Oppland fylkeskommunes politiske strategier

- Arbeidet med å bringe Peder Balkes kunst ut i verden er et ledd i strategien for å gjøre Oppland fylke til en nasjonal og internasjonal møteplass, sier fylkeskultursjef Kyrre Dahl. Økt tverrfaglig internasjonalt arbeid er skissert som et viktig delmål i kulturstrategiplanen for 2016 - 2020. 

Kina neste mulige samarbeidspartner?

Et av tiltakene er å styrke kjennskapen til Peder Balkes kunst i Norge og utlandet, med særlig fokus på Kina og USA. I USA har vi nå en annerledes Balkeutstilling enn i Tromsø og London. Her deltar også noen av Balkes samtidige kunstnere på Metropolitan Museum of Art i New York, og det er lett å se hvordan Balke bryter med det tradisjonelt nasjonalromantiske, som var den herskende kunstretningen den gang. I kommende år vurderes Kina som mulighet i forbindelse med den nylig politisk vedtatte samarbeidsavtalen mellom Hebei-provinsen (der alpinøvelsene under Bejing-OL i 2022 arrangeres) eventuelt Beijing og Oppland - som mulighet til å formidle Balkes kunst.

Kompetansemiljøer fra Finnmark, Nordland, Hedmark, Oppland samarbeider

Akkurat nå ligger fokus på arbeidet med det faglige nettverket. I dette nettverket forsøker vi å knytte sammen kompetansemiljøer fra Finnmark, Nordland, Hedmark, Oppland, og Peder Balke-senteret på Kapp, Østre Toten, som vil fungere som et knutepunkt. Senteret skal blant annet samle kompetansen om Balke, samt ha ansvar for å gjøre litteraturen om Balke søkbar for kunstinteresserte internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Bygningsmassen på Peder Balke-senteret restaureres

I dag gjøres et betydelig restaureringsarbeid på bygningene på Billerud gård på Østre-Toten, finansiert med penger fra DNBs sparebankstiftelse. Her vurderes sikkerhetsaspektene og mulighetene for å ta flere bygninger i bruk. Billerud huser den flotte Balke-salen med Balkes veggmalerier og er samtidig "hjem" for Peder Balke-senteret.

Flere gårder på Toten har veggmalerier av Peder Balke

I tillegg finnes det ytterligere to gårder til på Østre Toten, der man kan oppleve Balkes bilder, og det arbeides derfor med en mulighet for et samarbeid mellom alle gårdene - slik at alle salene med veggmalerier kan vises til publikum, avslutter Kyrre Dahl og legger til at det er en unik mulighet som nå vokser frem i et ualminnelig samarbeid på tvers; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Monument over Peder Balke. Kunstner: Henning Olav Espedal 2016.