Kunstverk av Thomas Nordstrøm og Annika Oskarsson til Lillehammer vid. skole - avd. Nord

Kunstnerne Thomas Nordstrøm og Annika Oskarsson har lang erfaring med kunstprosjekter i offentlige miljøer. De arbeider med mange forskjellige materialer som tåler utemiljø og ofte er lys integrert i verkene. Verkene kan oppleves visuelt både på avstand og på nært hold. Kunstverket er dessuten funksjonelt og bidrar til å skape en interessant møteplass - et sted besøkende får lyst til å oppsøke. Slik beriker kunstverket uterommet ved Lillehammer videregående skole - avd. nord, understreker kunstutvalget, som har arbeidet med utsmykkingen sammen med kunstnerisk konsulent Ansgar Ole Olsen. Utvalget har bestått av Ansgar Ole Olsen, Bjørn Helge og Gyrid Kjølstad Sander

Skape en sosial møteplass

Hensiktet med kunstprosjektet er å skape gode opplevelse for elever, ansatte, og besøkende, understreker Ansgar Ole Olsen. Kunsten i skolegården skal kunne oppleves og betraktes fra mange forskjellige nivåer, ute og inne. Vi ønsker at kunsten skal bli et samlingspunkt - en sosial møte- og mingleplass.Kunstverk Lillehammer vid skole avd nord

Området har stor trafikk  og er et samlingssted for mange elever, uavhengig av linjevalg, siden bibliotek og kantine ligger i nærheten. Det tror vi at vi har lykkes med å få tilmed dette verket av Thomas Nordstrøm og Annika Oskarsson.

Lillehammer vid skole nytt kunstverkBudsjett

Kunstnere ble valgt ut etter en åpen prekvalifisering. Budsjettramme for utførelse/arbeider knyttet til kunstverket var kr 300.000,- eks. mva. Budsjettet dekker alle forhold knyttet til utførelse/arbeider for kunst samt alle følgekostnader (f.eks. belysning, framføring av strøm etc.).

Les mer om Thomas Nordstrøm her 

Les mer om  Annika Oskarsson her 

Les mer om Ansgard Ole Olsen herkunstverk Lillehammer vid skole avd nord

 Foto: Ståle Øversveen og Terje Kongsrud