R.E.D. Residency Eina Danz bringer verden til Toten

Mye spennende program å oppleve ved R.E.D. Residency Eina Danz i sommer. På Nyland gård på Eina har Ella Fiskum og ektefelle Sudesh Adhana transformert en gammel låve og et trivelig lite småbruk om til en internasjonal, nasjonal og regional kunst- og kulturarena, med hovedfokus på residensvirksomhet, produksjon, dans, og annen kunst- og kulturformidling.

Residensvirksomheten går ut på at R.E.D. Residency Eina Danz støtter kunstnere med residensopphold for å tilrettelegge for gjestekunstnernes kunstneriske praksis. Kunstnere får mulighet til å bo og arbeide på Nylund gård i en periode, og på slutten av oppholdet deler de arbeidet sitt med publikum.

Foto: Sudesh Adhana/Xproarts (No/India)

Internasjonale kunstnere skaper pennende program for publikum

Eksempler på hva man kan få oppleve er visninger, forestillinger, kurs, utstillinger, konserter og samtaler. Materialet er utarbeidet under residensen, og er altså helt ferskt og like overraskende for publikum som for arrangørene på R.E.D. Residency Eina Danz. I tillegg programmerer R.E.D forestillinger, utstillinger og kurs med mer. På denne måten kan de tilby et mangfold av kunstneriske opplevelser. R.E.D. drives som nevnt av daglig leder og kunstnerisk leder Ella Fiskum. R.E.D. huser også Fiskums kompani Ella Fiskum Danz, og i tillegg Sudesh Adhanas kompani Xproarts, som begge regelmessig viser forestillinger på Nylund gård. 

Nettverk av kunstnerresidenser i Oppland

R.E.D. Residency Eina Danz er en av flere kunstnerresidenser i fylket vårt som mottar støtte fra Oppland fylkeskommunes satsingen på kunstnerresidenser i Oppland. Støtteordningen ble etablert i 2014 og skal evalueres høsten 2016. Ordningen har som målsetting "…å stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon, bidra til at kunst- og kulturlivet i Oppland får økt mulighet til nasjonal og internasjonal utveksling, samt styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunstnerisk virksomhet i fylket".

Foto: R.E.D. - Låven/scenen/produksjonslokalet på R.E.D. residency Eina Danz

Verden kommer til Toten

R.E.D. Residency Eina Danz er en av kunstnerresidensene i Oppland som virkelig kan vise til utvikling og aktivitet på alle punktene støtte-programmet for kunstnerresidenser i Oppland legger vekt på. Residensen er et internasjonalt møtepunkt og verksted, kunstneriske programmer blir produsert og publikum inviteres inn for å møte kunstnerne og kunsten.

Og denne sommeren byr R.E.D. Residency Eina Danz på spennende møter med kunstnerne  Charlott Utzig og Ida Haugen, Myke Menn, XPROARTS, Silent Pack, Rabagast, Foot in Face, og Sara Helene Vallevik Borg.

Internasjonal filmfestival og drive-in-kino i dagene 29. - 31. juli 2016

I tillegg arrangeres RIFF (R.E.D. International Film Festival) på R.E.D. i dagene 29. - 31. juli. - Vi har mottatt 94 filmer fra hele verden, og utvalget til festivalen gjøres i disse dager, forteller produsent Sara Helene Vallevik Borg,  To "shooting stars" deltar på årets festival, begge talentfulle mannlige dansere/filmskapere med base i Oslo. En av dem er finsk/svensk, og en er fra Tel Aviv. Navnene slippes senere - så følg med, følg med! På programmet til festivalen er dessuten en tverrfaglig workshop med Francesca Penzani (filmskaper/dansekunstner og professor ved California Institute of the Arts). I tillegg blir det drive-in-kino i skogen på Eina den 30. juni kl 24:00. Så her er det bare å glede seg og valfarte over sommerengene til idylliske Nylund gård på Vestre Toten.

Sommerens program finner du her og her, eller i kalenderen til Kulturnett Oppland her 

Kort om residenskunstnere sommeren 2016

MYKE MENN (NO)

MYKE MENN er en upretensiøs duett om frihet og indre motstand. MYKE MENN er en verden av fragmenterte fortellinger og spontane fysiske utblåsninger mellom to menn og deres vitner. Det uttrykkes hvordan det føles «å være mann», og det blir satt søkelys på noen situasjoner som kan oppstå i spenningsfeltet mellom to ambisiøse, konkurransedrevne, sterke, men samtidig varmhjertede menn.

MYKE MENN bruker elementer fra teater, samtidsdans og performance-kunst, søker å være en publikumsinteraktiv forestilling, og har en tilpasningsdyktig form fordi prosjektet søker å bli informert av og skreddersys til hver enkelt forestillingssituasjon. Duetten er spontant og uhøytidelig koreografert og utøvet av dansekunstnerne Alexander S.L. Aarø og Erlend A. Danielsen. Alexander er utdannet fra Rick Odums Institute i Paris og Norges Dansehøgskole. Han jobber som dansekunstner, og underviser i tillegg i Gyrokinesis. Erlend er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han jobber for tiden som utøver for koreografer som Ella Fiskum, Sudesh Adhana, Inger Cecilie Bertran de Lis.

 

XPROARTS (NO/INDIA)

Dansekunstner Sudesh Adhana står bak kompaniet XPROARTS. For tiden har han med seg syv mannlige dansere i arbeidet med forestillingen Untamed donkeys. Untamed Donkeys er en reaksjon til de seksuelle overgrepssakene i India i 2015, som fikk stor oppmerksomhet i media her i Europa. Kan det tenkes at disse overgrepene var en utløp for følelser av undertrykkelse og fremmedgjorthet blant unge menn? Er kanskje kultur, religion og vold i hverdagen grunnen til denne følelsen av undertrykkelse?

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd, Oppland Kommune, RED (Residency Eina Danz) og NIV Art Center i Delhi, India.

 

SILENT PACK (NO)

Silent Pack er et danseprosjekt i sjangeren contemporary/contemporary jazz som har sprunget ut av en kortfilm med samme navn. Silent Pack er inspirert av fellesskapet man ser i en flokk, og den roen og stillheten de finner sammen fra øyeblikk til øyeblikk. I arbeidsprosessen tester vi ut både fysisk dans og ulike mindfullness praksiser som verktøy for å være tilstede og i et fellesskap. I dette ligger et håp og ønske om tilhørighet, medmenneskelighet og omsorg når alt rundt oss er forgjengelig og i stadig endring. Under residensen skal prosjektet utvikles til en forestilling som har premiere til høsten.

Idé/konsept/regi: Caroline Skjørshammer
Koreografi: Jon Ole Olstad og Caroline Skjørshammer
Dansere: Christine Vik Bratvold, Dina J Moen, Cassandra Loo, Benedicte V Lütken, Caroline Skjørshammer.

 

RABAGAST (NO)

Rabagast, en eksperimentell sone for dans, er en forening med Kristine Karåla Øren ved roret. I prosjektet "Sang, stepp og samtidsdans" samarbeider hun med Ingeleiv Berstad og Janne Eraker for første gang. Med kombinasjonen sang, stepp og samtidsdans har prosjektet som ambisjon å nyansere det kjære, tradisjonelle og nært beslektede forholdet mellom dansen og musikken - bevegelsen og lyden.
Sang, stepp og samtidsdans vil, i vill forening, bli en serie konserter som tar konsertformen på alvor og hvor innholdet sang, stepp og samtidsdans stiller og spiller opp til dans.

Kristine Karåla Øren har siden hun avsluttet Statens Balletthøgskole i 1993 jobbet som scenekunstner i en rekke produksjoner i Norge og internasjonalt. Ingeleiv Berstad er utdannet innen både moderne dans og koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo. Berstad har medvirket som danser i en rekke forestillinger i inn- og utland, og jobber i tillegg som koreograf.

Janne Eraker er en norsk/tysk stepp-danser, utdannet fra Codarts i Rotterdam og Dance Space i New York. Hennes prosjekter krysser over i samtidsdans, kunst og alle typer musikk.

 

FOOT IN FACE PRODUCTIONS (NO)

Foot in Face skriver: Foot in Face er først og fremst et research-prosjekt. Målet er å finne sammen utenfor våre normale, daglige rutiner og metoder, for å møtes med tid til å utveksle ulike tilnærminger til våre felles disipliner; rep (vertical rope) og hair suspension. Vårt arbeid er basert på disse to disiplinene og vi utforsker møtepunktet mellom smerte og tillit, da begge disse disiplinene innebærer en god del fysisk smerte. Tilliten oppleves på flere måter og viser seg å være grunnleggende. Det er kunnskap. Det er å gi slipp. Det er å ha tillit til både seg selv og andre. Det er å eksperimentere sammen. Denne tillitten er essensiell. For å tilføre prosjektet en ny dimensjon har vi engasjert den svenske folkemusikeren Love Kjellsson, og kommer til å starte samarbeidet med ham i juli 2016.

Mari Dahl Stoknes er utdannet ved LIDO Centre des Arts du Cirque de Toulouse, Cirkus Cirkörs videregående utdannelse i Stockholm og AFUK - Akademiet for Utæmmet Kreativitet i København. Hun jobber i kompanier, og i tillegg jobber hun frilans i Europa, Israel og Sør Amerika. Karoline Aamås er utdannet fra DOCH i 2014. Hun har jobbet med flere kompanier, og jobber frilans i Skandinavia og underviser nysirkus i Kenya.

 

SARA HELENE VALLEVIK BORG (NO)

Sara Helene Vallevik Borg (f. 1989) er utdannet dansekunstner fra Bårdar Akademiet i 2015.
Under residensoppholdet ved R.E.D. skal hun utvikle en soloforestilling, for første gang som profesjonell danser. Sara ønsker å formidle sin historie, sine opplevelser og følelser gjennom dans. Hun opplever nemlig at det er vanskelig å finne de rette ordene for å uttrykke seg. Det faller seg heller naturlig å kommunisere gjennom bevegelser; dansen er hennes naturlige språk. Improvisasjon er utgangspunktet for soloforestillingen. I tillegg danser Sara i tissue, et element kjent fra nysirkus.

 

Andre kommende arrangementerm på R.E.D.

RIFF (R.E.D. International Film Festival), 29. juli – 31. juli.

Her er en smakebit fra fjorårets festiva

Hjemmeside RIFF: 

Offisiell åpning av R.E.D. Arena, 22. oktober.

På programmet står blant annet det tverrfaglige prosjektet «Engler over Toten» med R.E.D. Residency Company.