Samtidskunst en del av Innlandets identitet?

Rundt 45 medlemmer av kunstnerorganisasjonene, fylkes-administrasjonene og styrene ved kunstsentrene i Hedmark og Oppland samlet seg torsdag 21. november på Kunstbanken Hedmark kunstsenter på Hamar for å diskutere, engasjere og dele ideer om hvilket rom og hvilke muligheter som åpner seg når de to fylkene skal bli ett stort Innlandet.

Innledningsvis gikk de to fylkeskultursjefene Kyrre Dahl (Oppland) og Randi Langøigjelten (Hedmark) gjennom hvordan kunstfeltet organiseres i de to fylkene i dag. Deretter stilte styreleder, Ruben Steinum i Norske Billedkunstnere og politisk rådgiver i Norske kunsthåndverkere Nora Krogh spørsmålet: Hvordan kan regionreformen brukes til å styrke kunstfeltets arbeidsvilkår og synlighet?

kulturnett Oppland Kunstbanken Bilde: Fylkeskultursjef Kyrre Dahl presenterte organiseringen av kunstfeltet i Oppland i dag i Kunstbanken Hedmark kunstsenter.

Innlandet som motstand - utstillingen Siamesisk

Som del av samlingen ble det også arrangert omvisning i utstillingen Siamesisk. Til sammen 18 kunstnere fra Innlandet deltar på den todelte utstillinga som vises både i Kunstbanken på Hamar og Oppland Kunstsenter på Lillehammer. Utstillingen åpnet 2. november i Kunstbanken og 9. november i Oppland Kunstsenter og står til henholdsvis 29.12 og 15.12.19.

kulturnett Oppland Kunstbanken Bilde: Deltagerne på samlilngen fikk omvisning i utstillingen Siamesisk som vises både i Kunstbanken Hedmark kunstsenter på Hamar og Oppland kunstsenter på Lillehammer.

Verksted - en debatt og idedugnad for nye muligheter

Samlingen hadde også en verkstedsdel der deltagerne drøftet spørsmålene: Hvordan kan regionreformen brukes til å styrke kunstnernes arbeidsvilkår og synlighet? Hvordan kan regionreformen brukes til å styrke kunstsentrenes stilling i fylket? Og hvordan kan regionreformen gjøre Innlandet til et foregangsfylke innen visuell kunst?

kulturnett Oppland KunstbankenBilde: Ruben Steinum, styreleder i Norske Bildende Kunstnere snakket blant annet om "infrastruktur" i kunsten.

Inspirerende og engasjerende

- Dette lover godt for samarbeidet fremover, oppsummerte direktør i Kunstbanken Ingrid Blekastad. Arrangementet var positivt og inspirerende. Det var i tillegg moro at så mange kom og deltok i samtalen. Ikke minst er det bra at vi lykkes med å starte opp en positiv dialog mellom kunstnere fra begge fylkene. Det opplevdes dessuten som viktig og riktig at de to fylkeskultursjefene engasjerer seg i arbeidet. Og på verkstedet som avsluttet dagen kom det frem mange gode ideer som gir et godt utgangspunkt for utviklingen av kunstfeltet i det nye fylket Innlandet, avsluttet Blekastad.

Eller som en deltaker formulerte det: Engasjementet var stort, stemningen god, diskusjonene konstruktive, innspillene mange og ideene mangfoldige. Det er en bra start.

Foto: Marit Brænd/Oppland fylkeskommune og Kunstbanken Hedmark kunstsenter

Vis mer